Strona Główna | Filmiki

Nadle?nictwo Parciaki
Ksi?dz Andrzej Kron
Stacja Paliw w Jednoro?cu
Mariusz Mikulak
CK Troszyn
GKS Strzegowo
Iskra Krasne
Korona Szyd?owo
Kryszta? Glinojeck
Makowianka Makw Maz
Nadnarwianka Pu?tusk
Orzyc Chorzele
Ostrovia Ostrw Mazo
PAF P?o?sk
Sona Nowe Miasto
T?cza Ojrze?
Wkra Bie?u?
Wkra Sochocin
?bik Nasielsk
B-klasa 90 minut
Bartnik Myszyniec
Ciech. - Ostro. OZPN
GUKS Krasnosielc
IV Liga-90 minut
Klasa A 90minut.pl
LO 90minut.pl
??czy nas pi?ka
Mazowsze
MKS Ciechanw
MKS Przasnysz
MZPN
Orze? Sypniewo
Pi?ka na Mazowszu
Rzeku?
?wit Baranowo

KOLEJKA NR 2 I 3 NOCNEJ LIGI
Przedstawiam harmonogram godzinowy 2 i 3 kolejki Nocnej Ligi.
W trzeciej kolejce na pro?b? dru?yny Locus ( 4 zawodnikw wyje?d?aj? na szkolenie MZPNu ) ich mecz z Ekip? przenosz? jako mecz nr 4.

Pi?tek 7.12.2018 r.

19.45
CZARKI - KASZTAN

20.25
WKS POGORZEL I SZAMAN - LOCUS POPULATORES

21.05
JANUSZE - OLSZEWKA

21.45
EKIPA - TORPEDO

Niedziela 9.12.2018 r.

17.00
TORPEDO - OLSZEWKA

17.40
WKS POGORZEL I SZAMAN - KASZTAN

18.20
JANUSZE - CZARKI

19.00
EKIPA - LOCUS POPULATORES
Dodano 03 grudzień 2018, o godzinie 19:12 przez mazowsze   Komentarze[0]

Pierwsza kolejka NLH za nami
Pierwsza kolejka NLH za nami. Pierwszym liderem trzeciej ods?ony zosta? zesp? Olszewka.Najlepszym strzelcem po pierwszej kolejce jest Kamil Wi?cek oraz Krystian Kuci?ski obydwaj z Olszewki ktrzy zdobyli po 3 bramki.

Wyniki:
Kasztan - Olszewka 2:11
Strzeszewski Sebastian-2 - Kuci?ski Krystian -3, Kamil Wi?cek-3, Kamil Grczy?ski-2, Daniel Pietrzak, Sebastian Olender , samobjcza

Janusze - Torpedo 7-2
Marcin Bartosiewicz -2, Robert Ciuba-2,Marcin W?tkowski, Kacper Sawczenko - Jakub Sygocki-2

Czarki - Locus Populatores 2-3
?ukasz Sojak, Adam Lewandowski - Kaszuba B?a?ej, Rykowski Daniel, Kimona Bart?omiej

Ekipa - WKS Pogorzel i Szaman 3-2
Ko?akowski Pawe? , Piotr Grniak, Bednarski Wojciech - ?ukasz Wjcik, Pawe? Tworkowski


Strzelcy

3
Wi?cek Kamil , Kuci?ski Krystian ( obaj Olszewka )
2
Jakub Sygocki ( Torpedo ), Marcin Bartosiewicz , Robert Ciuba ( obaj Janusze ),Kamil Grczy?ski ( Olszewka ), Sebastian Strzeszewski ( Kasztan)
1
Marcin W?tkowski , Kacper Sawczenko ( obaj Janusze ), Daniel Pietrzak, Sebastian Olender ( obaj Olszewka ),Lewandowski Adam, ?ukasz Sojak ( obaj Czarki ), Kaszuba B?a?ej , Rykowski Daniel, Kimona Bart?omiej ( wszyscy Locus ), Pawe? Ko?akowski, Piotr Grniak, Wojciech Bednarski ( wszyscy Ekipa ), ?ukasz Wjcik, Pawe? Tworkowski ( obaj WKS )
Dodano 02 grudzień 2018, o godzinie 22:01 przez mazowsze   Komentarze[0]

TURNIEJ SYLWESTROWY
Klub Sportowy Mazowsze Jednoro?ec zaprasza wszystkie ch?tne dru?yny pi?karskie te zawodowe i te amatorskie do wzi?cia udzia?u w drugim ju? turnieju Sylwestrowym o Puchar Jednoro?ca.

Turniej odb?dzie si? dnia 29 grudnia 2018 roku na Hali w Jednoro?cu.

Wszelkie informacje oraz zapisy pod numerem telefonu :

502 540 291 -Artur Piotrak
690 504 029 - Marcin W?tkowski


Dodano 01 grudzień 2018, o godzinie 21:11 przez artur piotrak   Komentarze[0]

Janusze z pucharem
Dru?yna Janusze okaza?a si? bezkonkurencyjna w turnieju o Puchar Wjta Gminy Jednoro?ec pana Krzysztofa Iwulskiego.
Niestety turniej grali?my w 8 zespo?owym sk?adzie, dwie ekipy Juve i Jeden Kontak nawet nie raczy?y powiadomi? ?e ich nie b?dzie.Dru?yna Po Ibizie ?le odczyta?a terminarz i przyjecha?a godzin? po rozpocz?ciu turnieju.
Dlatego przed turniejem nast?pi?o ponowne losowanie grup.Grali?my dwie grupy po 4 ekipy.

Wyniki:

Grupa A
Janusze - Ekipa 0-1
Mazowsze - Olszewka 1-2
Janusze - Mazowsze 4-1
Ekipa - Olszewka 1-0
Janusze - Olszewka 3-3
Ekipa-Mazowsze 0-1

Grupa B
Kasztan - Czarki 1-1
Zawda Team - 4fun 0-3
Kasztan - Zawda Team 1-0
Czarki - 4fun 4-2
Kasztan - 4fun 1-2
Czarki - Zawda Team 1-0

?wier?fina?y
Ekipa - Zawda Team 2-0
Czarki - Mazowsze 2-1
Janusze - Kasztan 4-0
4fun -Olszewka 1-1 k.3:2

P?fina?y
Ekipa - Czarki 1-3
Janusze - 4fun 1-0

Mecz o III miejsce
Ekipa - 4fun 2-2 k.2:3

Fina?
Czarki - Janusze 1-4

Najlepszy strzelec - Maciej Smoli?ski ( Janusze ) -7 bramek
Najlepszy bramkarz -Patryk Spodobalski ( Ekipa )

Z tego miejsca dzi?kuj? wszystkim ekipom za udzia? w turnieju.Podzi?kowania tak?e dla Marka Zbrzeskiego , Dominika Wal?dziaka oraz Agnieszki Olender za pomoc w organizacji w turnieju.Niech Bg ma was w swojej opiece :)
Dodano 01 grudzień 2018, o godzinie 20:44 przez mazowsze   Komentarze[0]

NOCN? LIG? CZAS ZACZ??
ODS?ONA NR 3

kolejka 1 02.12.2018r niedziela

17.00
Kasztan - Olszewka

17.40
Janusze - Torpedo

18.20
Czarki Locus Populatores

19.00
Ekipa WKS Pogorzel i Szaman


Dodano 29 listopad 2018, o godzinie 20:55 przez artur piotrak   Komentarze[0]

Turniej o Puchar Wjta Gminy Jed
Niestety na obecn? chwil? wycofa? nam si? jeden zesp? dlatego zagramy w nast?puj?cy sposb :

Grupa A
1.Zawda Team
2.Czarki
3.Juve
4. Jeden Kontakt

Grupa B
1. Ekipa
2. Mazowsze
3.Olszewka
4.Kasztan

Grupa C
1. 4Fun
2. Janusze
3.Po Ibizie

Kolejno?? meczy :

1A-2A
3A-4A
1B-2B
3B-4B
1C-2C
1A-3A
2A-4A
1B-3B
2B-4B
1C-3C
1A-4A
2A-3A
1B-4B
2B-3B
2C-3C

zespo?y zostan? podzielone na 3 grupy : A-4 zespo?y , B-4 , C-3
do ?wier?fina?w awansuj? zespo?y z miejsc I-II ka?dej grupy oraz jeden zesp? z III miejsca ze wszystkich grup ktry b?dzie mia?: ( w tej klasyfikacji bierzemy pod uwag? tylko wyniki osi?gni?te z zespo?ami z miejsc I-II ze wzgl?du na to ?e w jednej grupie s? 3 zespo?y)
? najlepszy wynik punktowy
? lepsza r?nica bramek
? liczba bramek zdobytych
? najmniej straconych bramek
dwa pozosta?e zespo?y z miejsc III rozegraj? mi?dzy sob? bara? o awans do ?wier?fina?u
zespo?y z miejsc IV w swoich grupach A i B odpadaj? z turnieju
?wier?fina?y gramy :
? mecz nr 1 I C II A
? mecz nr 2 II B II C
? mecz nr 3 I A zesp? z bara?u
? mecz nr 4 IB- zesp? z III miejsca z awansu bezpo?redniego

p?fina?y:

? zwyci?zca nr 2 zwyci?zca nr 3
? zwyci?zca nr 1 zwyci?zca nr4

mecz o 3 miejsce
fina?
czas gry raz 12 minut
REGULAMIN TURNIEJU PI?KI NO?NEJ O PUCHAR WJTA GMINY JEDNORO?EC
Cel imprezy:
popularyzacja form aktywnego wypoczynku;
integracja ?rodowisk pi?karskich.
Miejsce i termin:
Hala Widowiskowo Sportowa w Jednoro?cu,
01 grudzie? 2018 r. godz. 08.30 / sobota /

UCZESTNICTWO

1.Turniej w Jednoro?cu przeznaczony s? dla wszystkich ch?tnych zawodnikw, zrzeszonych i niezrzeszonych w klubach pi?ki no?nej PZPN
2.Zawodnicy musz? mie? uko?czone 15 lat i powinni posiada? wa?ne badania lekarskie zawodnicy uczestnicz? w rozgrywkach na w?asn? odpowiedzialno??
3.Dru?yna musi mie? opiekuna (kierownika dru?yny). Mo?e by? nim zawodnik bior?cy czynny udzia? w rozgrywkach
4.Uczestnicy turnieju ubezpieczaj? si? na koszt w?asny
5.Organizator nie ponosi odpowiedzialno?ci prawnej za udzia? w rozgrywkach osb chorych i wynikaj?cych z tego powodu wypadkw. Nie ponosi tak?e odpowiedzialno?ci za wypadki powsta?e w czasie gry ka?dego z zawodnikw.
Dodano 29 listopad 2018, o godzinie 09:03 przez mazowsze   Komentarze[0]

NOCNA LIGA
Turniej turniejem ale 2 grudnia 2018 r. rusza trzecia ods?ona Nocnej Ligi
Wst?pny regulamin oraz wst?pne przepisy gry
Regulamin
Rozgrywki przeznaczone s? dla wszystkich zawodnikw zrzeszonych jak i nie zrzeszonych w klubach PZPN
Zawodnicy uczestnicz? w rozgrywkach na w?asna odpowiedzialno??.
Uczestnicy ligi ubezpieczaj? si? na w?asny koszt
Zawodnik w czasie trwania ligi mo?e gra? tylko w jednej dru?ynie
Gramy w pi?tki o godzinie 19.45 -20.30 oraz niedziele 17.00-19.30
Przepisy gry:
Liczba zawodnikw w kadrze zespo?u max 15
Liczba graj?cych zawodnikw 5 (4 plus bramkarz)
Czas gry 2 x 15 minut z minutow? przerw? na zmian? stron
Liga sk?ada? si? b?dzie z dwch rund:
1 runda - gramy systemem ka?dy z ka?dym
2 runda - zespo?y z miejsc 1-4 graj? ze sob? mecze p?fina?owe ( 1 zesp? po rundzie pierwszej gra z 4 zespo?em, 2 z 3)
Po tym zwyci?zcy graj? w finale przegrani o III miejsce
Zespo?y z miejsc 5-8 po rundzie zasadniczej graj? o miejsca 5-8.
5 zesp? gra z 8, 6 z 7.
Zwyci?zcy graj? o 5 miejsce przegrani o 7

Numery zespo?w i kolejno?? meczy w kolejce:
1.Ekipa
2.Janusze
3.Czarki
4.Kasztan
5.Olszewka
6.Locus Populatores
7.Torpedo
8.WKS Pogorzel i Szaman


Dodano 25 listopad 2018, o godzinie 21:56 przez mazowsze   Komentarze[0]

Potrzebna jeszcze jedna ekipa
Wypisa?a si? jedna ekipa z turnieju 1 grudnia.
Dlatego potrzebuj? jeszcze jednej ch?tnej dru?yny.

SERDECZNIE ZAPRASZAM !!!
Dodano 25 listopad 2018, o godzinie 14:43 przez mazowsze   Komentarze[1]

Mamy komplet
Mamy komplet 12 zespo?w na turniej 1 grudnia.
Czarki ,Czarki II ,Olszewka, Ekipa, Kasztan,Po Ibizie,Janusze , Juve ,Jeden Kontakt, Zawda team, 4fun oraz Mazowsze.


W takim wypadku gramy w 3 grupach po 4 zespo?y.

Do p?fina?u awansuj? zwyci?zcy grup oraz zesp? z 2 miejsca najlepszym dorobkiem punktowym i bramkowym.Reszta zespo?w zagra o miejsca 5-12.
Dodano 24 listopad 2018, o godzinie 21:32 przez mazowsze   Komentarze[0]

Aktualizacja -Turniej 01.12.2018
Do turnieju 01.12.2018r. zg?osi?o si? na obecn? chwil? 10 zespo?w a s? to :
Czarki ,Czarki II ,Olszewka Ekipa, Kasztan,Po Ibizie,Janusze , Juve ,Jeden Kontakt Zawda Team

Przy takiej liczbie dru?yn b?dziemy grali w dwch grupach po 5 zespo?w. Do p?fina?w awansuj? po dwa najlepsze zespo?y. Reszta zespo?w zagra o miejsca.
Czas gry raz 12 minut.
Pocz?tek turnieju sobota 01.12.2018r. godzina 8.30
Losowanie grup nast?pi 30.11.2018 roku.
Dodano 21 listopad 2018, o godzinie 21:53 przez mazowsze   Komentarze[0]
Użytkownik
Hasło
Pamiętaj przez tydzień
On-Line: 14
LDrużynaP
1.Makowianka Makw Mazowiecki36
2.Nadnarwianka Pu?tusk35
3.Ostrovia Ostrw Mazowiecka32
4.Kryszta? Glinojeck32
5.?bik Nasielsk31
[więcej...]
LpZawodnikGole
1.Ska?a Daniel8
2.Grabowski Adam4
3.Bors ?ukasz2
4.Jab?o?ski Marcin1
-W?tkowski Marcin1
-Piotrak Artur1
-Ciuba Robert1
Wrzesień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Copyright ® 2006-2019 by Mazowsze Jednorożec
www.000webhost.com