Strona Główna | Filmiki

Nadle?nictwo Parciaki
Ksi?dz Andrzej Kron
Stacja Paliw w Jednoro?cu
Mariusz Mikulak
CK Troszyn
GKS Strzegowo
Iskra Krasne
Korona Szyd?owo
Kryszta? Glinojeck
Makowianka Makw Maz
Nadnarwianka Pu?tusk
Orzyc Chorzele
Ostrovia Ostrw Mazo
PAF P?o?sk
Sona Nowe Miasto
T?cza Ojrze?
Wkra Bie?u?
Wkra Sochocin
?bik Nasielsk
B-klasa 90 minut
Bartnik Myszyniec
Ciech. - Ostro. OZPN
GUKS Krasnosielc
IV Liga-90 minut
Klasa A 90minut.pl
LO 90minut.pl
??czy nas pi?ka
Mazowsze
MKS Ciechanw
MKS Przasnysz
MZPN
Orze? Sypniewo
Pi?ka na Mazowszu
Rzeku?
?wit Baranowo

Trzeci sparing
Trzeci mecz sparingowy czeka ekip? Mazowsza Jednoro?ec.
Tym razem w sobot? udamy si? do Przasnysza by zmierzy? si? z Orzycem Chorzele.
Pierwszy gwizdek s?dziego 13.30.
Zapraszamy kibicw na mecz
Dodano 23 luty 2017, o godzinie 23:46 przez mazowsze   Komentarze[1]

Poszukiwany sparingpartner
Mazowsze Jednoro?ec poszukuj? ch?tnej dru?yny ktra zagra?a by mecz sparingowy w weekend 18/19 marzec.
Mecz mo?e odby? si? w Jednoro?cu jak i na wyje?dzie.
Ch?tne ekipy prosz? o kontakt.
Dodano 22 luty 2017, o godzinie 23:51 przez mazowsze   Komentarze[0]

Filip Grabowski krlem strzelcw
Filip Grabowski z Mazowsza Jednoro?ec z 10 bramkami zosta? najlepszym strzelcem turnieju rocznika 2005.

Strzelcy bramek:

10 Filip Grabowski ( Mazowsze Jednoro?ec )

7 Bryks Wiktor ( MKS M?awa )

5 Morawski Wiktor ( MKS Przasnysz )

3 Bo?kowski Huber ( MKS Przasnysz ) ,Drozdowski Marek ( MKS M?awa ) Wydra Jakub ( MKS M?awa )

2 ?ukaszewski Micha? ( Mazowsze ) , Gacioch Kamil ( Baranowo ) , Tabaka Adrian ( Baranowo ) , Piotrak Jakub ( Mazowsze ) , Bo?kowski Jakub ( Przasnysz ) Zawistowski Wiktor ( M?awa ) , J?drzejewski Dawid ( M?awa )

1 Krl Daniel ( M?awa ) , Olszewski Dominik ( M?awa ) , Panfil Mateusz ( M?awa ) ,Rogalski Gabriel ( M?awa ) , Karlak Ziemowit ( Troszyn ) , Karlak Mieszko ( Troszyn ) , Kryspin Natan ( Troszyn ) , Antosiak Jakub ( Mazowsze ) , Wcis?o Konrad ( Mazowsze ) , Niest?pski Kacper ( Mazowsze ) , Szyma?ski Damian ( Mazowsze ) , Tokraski Patryk ( Baranowo )
Dodano 19 luty 2017, o godzinie 16:33 przez mazowsze   Komentarze[3]

MKS M?awa z pucharem
MKS M?awa I zwyci?zc? turnieju rocznika 2005.
W finale ch?opcy z M?awy bo bardzo dobry meczu pokonali MKS Przasnysz 1-0

Grupa A

1.MKS M?awa I
2.Mazowsze Jednoro?ec I
3.?wit Baranowo
4.CK Troszyn I

Grupa B

1.MKS M?awa II
2.MKS Przasnysz
3.CK Troszyn II
4.Mazowsze Jednoro?ec II

Kolejno?? meczy :

Baranowo Troszyn I 2-0
M?awa I Mazowsze I 3-0
M?awa II Przasnysz 0-5
Troszyn II Mazowsze II 1-0
M?awa I Baranowo 6-0
Mazowsze I Troszyn I 10-0
M?awa II Troszyn II 1-1
Przasnysz - Mazowsze II 2-0
M?awa I - Troszyn I 3-0
Mazowsze I Baranowo 1-1
M?awa II Mazowsze II 1-1
Przasnysz Troszyn II 3-0

Mecz o VII miejsce

Mazowsze II Troszyn I 5-0

Mecz o V miejsce

MKS M?awa - ?wit Baranowo 4-2

P?fina?y

M?awa I Troszyn II 2-0
Mazowsze I Przasnysz 0-0 4:5 k.

Mecz o III miejsce

Mazowsze I Troszyn II 1-1 5:4 k.

Fina?

M?awa I Przasnysz 1-0

Kolejno?? ko?cowa

I MKS M?awa I
II MKS Przasnysz
III Mazowsze Jednoro?ec I
IV CK Troszyn II
V MKS M?awa II
VI ?wit Baranowo
VII Mazowsze Jednoro?ec II
VIII CK Troszyn I

Najskuteczniejszy zawodnik:

Filip Grabowski 10 bramek Mazowsze Jednoro?ec

Najlepszy bramkarz :

Nowakowski Alan MKS M?awa I
Dodano 19 luty 2017, o godzinie 16:30 przez mazowsze   Komentarze[0]

Drugi sparing
Mazowsze Jednoro?ec - Korona Szyd?owo 3-0 ( 2-0 )

Wszystkie bramki zdoby? Daniel Ska?a.

Sk?ad:
?ukasiak - St?pkowski , Piotrak , Krajewski , Jab?o?ski - Wilga , W?tkowski , ?abi?ski , Pietrzak - Grabowski , D.Ska?a

Ponadto grali:
Michalski , Olber , Zalewski , Krawczyk
Dodano 18 luty 2017, o godzinie 14:36 przez mazowsze   Komentarze[2]

Drugi sparing
Kolejny mecz sparingowy przed ekip? Mazowsza.

Jutro o godzinie 11.00 zmierzymy si? w Przasnyszu z dru?yn? Korony Szyd?owo.
Korona zajmuje obecnie 12 miejsce w tabeli LO COOZPNu.

Zapraszamy
Dodano 17 luty 2017, o godzinie 11:15 przez mazowsze   Komentarze[0]

Turniej halowy
Ju? w niedziel? 19 lutego 2017 r.o godzinie 9:00 rozpocznie si? halowy turniej pi?ki no?nej ch?opcw rocznika 2005 i m?odsi.

W turnieju wyst?pi? nast?puj?ce dru?yny:

Mazowsze Jednoro?ec I
Mazowsze Jednoro?ec II
M?awianka M?awa I
M?awianka M?awa II
CK Troszyn I
CK Troszyn II
MKS Przasnysz
Makowianka Makw Mazowiecki
Kurpik Kadzi?o
?wit Baranowo

Zapraszamy wszystkich do ogl?dania i kibicowania!!

Przepisy gry:

Czas gry raz 10 minut
Liczba zawodnikw na boisku 5 ( 4 plus bramkarz )
Nie obowi?zuje przepis o spalonym,
Aut bramkowy wyrzucany jest r?k?
Zmiany zawodnikw tzw. hokejowe ( zawodnik mo?e zej?? z boiska tylko w strefie zmian)
Ka?da zmiana zawodnikw poza obszarem zmian skutkuj? kar? 1 minuty dla zawodnika zmieniaj?cego,
Nowy zawodnik mo?e wej?? na boisko tylko w momencie gdy jego partner opu?ci? boisko w strefie zmian,
Ka?dy rzut z autu jest rzutem po?rednim wykonywanym nog?, pi?ka stoj?ca na linii lub poza lini?,
Odleg?o?? muru od pi?ki przy sta?ych fragmentach gry wynosi minimum 5 metrw
Kary - 2 minuty za niesportowe zachowanie, kara meczu za niesportowe zachowanie
Zabronione jest stosowanie obuwia z czarn? podeszw? oraz tzw butw turf
S?dzia nie dopu?ci zawodnika do gry wyst?puj?cego w nieprawid?owym obuwiu.
Zawodnik nie mo?e nosi? na sobie czegokolwiek, co mog?oby zagrozi? bezpiecze?stwu innych zawodnikw.

Za zwyci?stwo dru?yna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 pkt., przegrana 0 pkt.,

O kolejno?ci w tabeli decyduje w kolejno?ci:
wi?ksza ilo?? zdobytych punktw,
wynik bezpo?redniego pojedynku mi?dzy dru?ynami (w przypadku 3 lub wi?cej dru?yn ma?a tabela uwzgl?dniaj?ca wyniki TYLKO bezpo?rednich pojedynkw),
wi?ksza liczba strzelonych goli w ca?ym turnieju,
rzuty karne mi?dzy zainteresowanymi dru?ynami

Zawody zostan? rozegrane w dwch grupach ka?dy z ka?dym
dru?yny, ktre zajm? pierwsze i drugie miejsca w grupach zagraj? systemem
na krzy? o wej?cie do fina?u;
pozosta?e dru?yny graj? o miejsca wed?ug ilo?ci zdobytych punktw;
w przypadku remisu w meczach p?fina?owych, finale i o miejsca wykonywane b?d? po trzy rzuty karne (nast?pnie karne do pierwszej pomy?ki).
Nagrody:
o puchar za zaj?cie I miejsca;
o II, III, IV miejsce puchary,
o najskuteczniejszy zawodnik statuetka;
o najlepszy bramkarz statuetka

POSTANOWIENIA KO?COWE
Organizator nie ponosi ?adnej odpowiedzialno?ci prawnej za wypadki wynikaj?ce z udzia?u w zawodach osb chorych oraz skutki wypadkw przed, po i w czasie gry.
Organizator nie ponosi odpowiedzialno?ci za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.

Dodano 17 luty 2017, o godzinie 10:46 przez Zabka   Komentarze[0]

Pierwszy sparing na plus
Mazowsze Jednoro?ec - Wkra Sochocin 4-3 ( 1-2 )

Bramki :
Daniel Ska?a , Bartosz Wilga , Marcin W?tkowski , Gabriel ?abi?ski

Sk?ad :
?ukasiak - R.Ska?a , Ja?kiewicz , ?abi?ski , St?pkowski - Ciuba , Wilga , W?tkowski , Jab?o?ski - Grabowski , D.Ska?a

Ponadto grali :
Olber , Krawczyk , Michalski , Krajewski , Zalewski

Wynik nie jest najwa?niejszy na tym etapie przygotowa?.Z przebiegu meczu byli?my zdecydowanie lepszym zespo?em, d?u?ej utrzymywali?my si? przy pi?ce, stworzyli?my wi?cej sytuacji podbramkowych.Najwa?niejsze ?e wszyscy zagrali , oby?o si? bez kontuzji.

Niestety na 3 miesi?ce ( mamy nadziej? ?e tylko ) wypada nam ze sk?adu Robert Ciuba ( wyje?d?a za granic? ). Nie wiadomo kiedy i czy w ogle do sk?adu wrci kapitan ?ukasz Bors.
To bardzo du?e os?abienia dla nas przed rund? rewan?ow?.Obaj ci zawodnicy zdobyli 10 bramek w rundzie jesiennej i byli kluczowymi zawodnikami Mazowsza.

Nast?pny sparing za tydzie? sobota z Koron? Szyd?owo w Przasnyszu o godzinie 11.00
Dodano 11 luty 2017, o godzinie 19:49 przez mazowsze   Komentarze[3]

Pierwszy mecz sparingowy
W sobot? o godzinie 14.00 Mazowsze rozegra pierwszy mecz sparingowy.

Naszym przeciwnikiem b?dzie zesp? Wkry Sochocin.
Wyjazd 12.40 Rogatki

Niestety z przyczyn od nas niezale?nych mecz niedzielny z Olszewk? zostaje odwo?any.
Na boisku w Baranowie jest du?y ?nieg i boisko nie zostanie od?nie?one gdy? wjazd ci??kim sprz?tem grozi? by zniszczenie murawy.
Dodano 10 luty 2017, o godzinie 09:35 przez mazowsze   Komentarze[0]

Nowy sparing
Dnia 11 lutego dru?yna Mazowsza rozegra mecz sparingowy z ekip? Wkry Sochocin.Jest to zesp? wyst?puj?ce w naszej lidze okregowej
Mecz odb?dzie si? w sobot? o godzinie 13.30 w Przasnyszu na boisku ze sztuczna nawierzchni?.

Nast?pnego dnia tj 12 lutego zmierzymy si? z Olszewk?.
Mecz odb?dzie si? na boisku ze sztuczn? nawierzchni? w Baranowie.
Pocz?tek meczu 13.00

Kolejne sparingi :
18.02.2017 - Korona Szyd?owo ( LO COOZPN )
25.02.2017 - Orzyc Chorzele ( LO COOZPN )
04.03.2017 -AGP Bia?o??ka ( LO Warszawa )
11.03.2017 - Wieczfnianka Wieczfnia ( LO COOZPN )

Daty, godziny ustalona b?d? p?niej
Dodano 01 luty 2017, o godzinie 12:41 przez mazowsze   Komentarze[0]
Użytkownik
Hasło
Pamiętaj przez tydzień
On-Line: 22
LDrużynaP
1.Makowianka Makw Mazowiecki36
2.Nadnarwianka Pu?tusk35
3.Ostrovia Ostrw Mazowiecka32
4.Kryszta? Glinojeck32
5.?bik Nasielsk31
[więcej...]
LpZawodnikGole
1.Ska?a Daniel8
2.Grabowski Adam4
3.Bors ?ukasz2
4.Jab?o?ski Marcin1
-W?tkowski Marcin1
-Piotrak Artur1
-Ciuba Robert1
Wrzesień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Copyright ® 2006-2019 by Mazowsze Jednorożec
www.000webhost.com