Strona Główna | Filmiki

Nadle?nictwo Parciaki
Ksi?dz Andrzej Kron
Stacja Paliw w Jednoro?cu
Mariusz Mikulak
CK Troszyn
GKS Strzegowo
Iskra Krasne
Korona Szyd?owo
Kryszta? Glinojeck
Makowianka Makw Maz
Nadnarwianka Pu?tusk
Orzyc Chorzele
Ostrovia Ostrw Mazo
PAF P?o?sk
Sona Nowe Miasto
T?cza Ojrze?
Wkra Bie?u?
Wkra Sochocin
?bik Nasielsk
B-klasa 90 minut
Bartnik Myszyniec
Ciech. - Ostro. OZPN
GUKS Krasnosielc
IV Liga-90 minut
Klasa A 90minut.pl
LO 90minut.pl
??czy nas pi?ka
Mazowsze
MKS Ciechanw
MKS Przasnysz
MZPN
Orze? Sypniewo
Pi?ka na Mazowszu
Rzeku?
?wit Baranowo

Puchar Polski
Znane s? ju? pary I rundy Pucharu Polski Ciechanw-Ostro??ka.

Wyznaczony termin: 16 sierpnia:

FC 2012 R?an (B) - ?wit Baranowo (A)
GKS Gumino (B) - Kryszta? Glinojeck (A)
GKS Max Rol Andrzejewo (B) - Orze? Sypniewo (A)
Gladiator S?oszewo (B) - ?ak Szre?sk (A)
Iskra Zar?by Ko?cielne (B) - Pe?ta Karniewo (B)
Opia Opinogra (B) - Gryf Kownaty ??dowe (B)
Tamka Dzierzgowo (B) - Boruta Kuczbork (A)
Wkra Radzanw (B) - PAF P?o?sk (A)
WKS Mystkwiec Stary (B) - GKS Pokrzywnica (A)
Wymakracz D?ugosiod?o (B) - KS W?sewo (A)Od drugiej rundy w rozgrywkach pucharowych udzia? we?mie nasz zesp? Mazowsze Jednoro?ec (ostatni start w sezonie 2014-15).
Dodano 11 lipiec 2017, o godzinie 23:14 przez mazowsze   Komentarze[0]

Zamy terminarz
Znany jest ju? terminarz LO.

W pierwszej kolejce 13 sierpnia zmierzymy si? z ekip? Iskry Krasne.
Pe?en terminarz na stronie :

www.90minut.pl
Dodano 07 lipiec 2017, o godzinie 12:45 przez mazowsze   Komentarze[1]

SZOK
Na stronie weszlo.com znalaz?em wywiad z go?ciem o nazwisku Kot Emil ktry gra? w Pniewie.
W wywiadzie tym znalaz?em ciekawego newsa o Mazowszu, co kole? wymy?li? to szacunek.
Pachnie s?dem


fragment wywiadu
Innym razem siedz? w domu, gram w Championship Managera. Dzwoni Pawe?:
Emil, gramy z Mazowszem Jednoro?ec za dwie godziny, nie mamy cz?owieka.
Jak ja do Jednoro?ca dojad?? Nie mam prawka ani auta.
Moi rodzice s? w hali targowej niedaleko ciebie, id? do nich, oni ci? zawioz? do Pniewa, a stamt?d ci? zabierze Trojan.
- Pawe?, ja tego nie widz?. A jak nie znajd? twoich rodzicw?
Znajdziesz, samochd stoi tu i tu.
Zgodzi?em si?. Faktycznie, znalaz?em ich. W Pniewie przej?? mnie Trojan swoj? Vectr?. Lekko ruszy? 200km/h po wiejskich drogach. Gdzie? pob??dzi?, no to wjecha? komu? na podwrze, wchodzi do domu o dziesi?tej rano w weekend nie pukaj?c, za drzwiami go?? w szlafroku.
Dobrze jedziemy na Jednoro?ec?
Pan go pocz?stowa? ciastem. Chcia? da? kaw?, ale Trojan si? spieszy?. Na mecz dotar?em w 34? minucie, przegrywali?my 0:1. Gdy si? przebiera?em, od razu trybuny zacz??y nadawa?, ?e pewnie kombinacje i zagra lewus, wita?y mnie jakie? okrzyki. W drugiej po?owie ro?ny, ja g?ow? na 1:1. Remis.
(a teraz najlepsza cz??? artyku?u ) I tak show skrad? pijany zawodnik z Jednoro?ca. Kierownik chcia? wzywa? policj?, ten uciek? do lasu. S?dzia chcia? go goni?, ale nie dogoni?.


ca?y wywiad :
http://weszlo.com/2017/07/03/wiem-ze-karma-wroci-i-kiedys-przyjdzie-moj-dzien/
Dodano 04 lipiec 2017, o godzinie 17:55 przez mazowsze   Komentarze[1]

Plan meczy sparingowych
Przygotowania do sezonu rozpoczynamy 13 lipca 2017 roku.
Plan meczy sparingowych :

Iskra Krasne 15 lipiec

Omulew Wielbark 23 lipiec

Orzyc Chorzele 29 lipiec

Korona Szyd?owo 5 sierpnia


godziny i miejsca podamy p?niej
Dodano 01 lipiec 2017, o godzinie 19:54 przez mazowsze   Komentarze[0]

Na posiedzeniu MZPN zatwierdzono regulamin na sezon 2017/18
Bardzo du?o zmieni si? w ligach na Mazowszu w nowym sezonie.

Pierwsz? z wa?nych spraw poruszonych i zatwierdzonych przez w?odarzy MZPN jest zdj?cie obowi?zku posiadania zawodnika m?odzie?owego od IV ligi w d?. Ta decyzja, na pewno u?atwi wielu klubom funkcjonowanie.

Drug? bardzo wa?n? decyzj? jest powi?kszenie limitu zmian. Od nowego sezonu we wszystkich ligach seniorskich w naszym wojewdztwie b?dzie mo?liwe dokonanie a? 7 zmian w sk?adzie w trakcie meczu!

Niew?tpliwie, kilka klubw na tym skorzysta, a zw?aszcza zawodnicy, ktrzy b?d? mieli mo?liwo?? cz??ciej dostawa? szans? na gr?.

Sezon 2017/18 b?dzie sezonem przej?ciowym. W ka?dej z grup utrzyma si? maksimum 7 zespo?w, gdy? w sezonie 2018/19 b?dzie jedna grupa IV ligi mazowieckiej licz?ca znowu a? 20 dru?yn.
?rd?o sportsiedlce.pl
Dodano 29 czerwiec 2017, o godzinie 12:52 przez mazowsze   Komentarze[0]

?wit wygrywa
Zwyci?stwem dru?yny ?wit Baranowo zako?czy? si? turniej pi?ki no?nej w Jednoro?cu

Oto wyniki :

Grupa A

1.Drewniaki
2.InterClass
3.?wit Baranowo
4.Czarki

Drewniaki InterClass 1-4
?wit Czarki 1-1
Drewniaki-?wit 2-10
InterClass Czarki 1-3
Drewniaki-Czarki 0-9
InterClass-?wit 2-2

Tabela:

I Czarki 7 pkt br.13-2
II ?wit 5 13-5
III InterClass 4 7-6
IV Drewniaki 0 3-23

Grupa B

1.Dream Team
2.Po Ibizie
3.Janusze
4.Lipa

Dream Team Po Ibizie 0-5
Janusze Lipa 5-0
Dream Team Janusze 2-4
Po Ibizie Lipa 3-0
Janusze Po Ibizie 1-0
Dream Team Lipa 4-O

Tabela:

I Janusze 9 10-2
II Po Ibizie 6 8-1
III Dream Team 3 6-9
IV Lipa 0 0-12

O miejsce 7
Drewniaki Lipa 0-3

O miejsce 5
InterClass Dream Team 2-1

P?fina?y
Czarki Po Ibizie 3-0
?wit Baranowo Janusze 3-1

O miejsce 3
Janusze Po Ibizie 1-1 k.1-3

Fina?
Czarki ?wit Baranowo 3-5

Najlepszy bramkarz Jakub Cichowski ( CZarki )
Najlepszy zawodnik/strzelec Pawe? Kuzia ( ?wit Baranowo )
Dodano 25 czerwiec 2017, o godzinie 20:56 przez mazowsze   Komentarze[0]

Turniej pi?ki no?nej
W zwi?zku z tym ?e zg?osi? si? 8 zesp? do turnieju to nast?pi zmiana regulaminu.

Zespo?y zostan? podzielone na dwie grupy po 4 zespo?y.
Do p?fina?w awansuj? po 2 najlepsze ekipy z ka?dej grupy.Zespo?y z trzecich miejsce zagraj? o 5 miejsce a zespo?y z miejsc czwartych o miejsce 7.

Czas gry raz 15 minut

LOSOWANIE GRUP 8.45

nie posiadamy ?adnych szatni do przebrania dla dru?yn


Dru?yny ktre wyst?pi? w turnieju pi?ki no?nej na boisku orlik w Jednoro?cu w niedziel? 25 czerwca 2017 r.
InterClass , Czarki , Drewniaki , UKS Lipa , Po Ibizie , Dream Team , Janusze , ?wit Baranowo


Dodano 23 czerwiec 2017, o godzinie 18:30 przez mazowsze   Komentarze[0]

Turniej Orlik
W najbli?sza niedziel? 25.06.2017 r. na boisku Orlik w Jednoro?cu rozegrany zostanie turniej o Puchar Orlika.

Do dnia dzisiejszego zg?osi?o si? 7 ekip, a s? to :
Interclass , Czarki , Drewniaki , UKS Lipa , Po Ibizie , Dream Team , Janusze


W zwi?zku z tym ?e mamy nieparzyst? liczb? ekip zagramy systemem ka?dy z ka?dym.

S? JESZCZE WOLNE MIEJSCA !!!

REGULAMIN TURNIEJU

MIEJSCE ROZGRYWEK:

Boisko Orlik w Jednoro?cu ( PRZY GIMNAZJUM )
CEL IMPREZY:
Popularyzacja pi?ki no?nej i umo?liwienie m?odzie?y i doros?ym udzia?u w atrakcyjnej formie czynnego wypoczynku i sportowej rywalizacji w czasie wolnym od pracy i zaj?? szkolnych.
WARUNKI UDZIA?U
1. Ka?da z dru?yn musi mie? kapitana (kierownika), ktry b?dzie informowany przez organizatorw o dalszym przebiegu rozgrywek oraz innych sprawach organizacyjnych.
2.Zawodnik mo?e by? zg?oszony tylko do jednej dru?yny.
3. Zg?oszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z przyj?ciem zasad i regu? zawartych w regulaminie i przepisach gry.

ORGANIZACJA ROZGRYWEK
godz. 9.00 rozpocz?cie turnieju

Zasady rozgrywek:

Zespl liczy 5 zawodnikw plus bramkarz
Czas gry raz 13 minut

Przepisy gry

Nie obowi?zuje przepis o spalonym,
Aut bramkowy jest wybijany z tzw. pi?tki,
Aut bramkowy wybijany z pi?tki musi by? rozegrany na w?asnej po?owie.
Za z?e wprowadzenie pi?ki z autu bramkowego przyznaje si? dru?ynie przeciwnej rzut wolny po?redni, wykonywany z linii ?rodkowej boiska
Zmiany zawodnikw tzw. hokejowe ( zawodnik mo?e zej?? z boiska tylko w strefie zmian)
Ka?da zmiana zawodnikw poza obszarem zmian skutkuj? kar? 2 minut dla zawodnika zmieniaj?cego,
Nowy zawodnik mo?e wej?? na boisko tylko w momencie gdy jego partner opu?ci? boisko w strefie zmian,
Ka?dy rzut z autu jest rzutem po?rednim wykonywanym nog?, pi?ka stoj?ca na linii lub poza lini?,
Odleg?o?? muru od pi?ki przy sta?ych fragmentach gry wynosi minimum 5 metrw
Kary - 2 minuty za niesportowe zachowanie, kara meczu za niesportowe zachowanie
Je?eli nast?pi?a kara meczu zawodnik nie mo?e wyst?pi? w meczu kolejnym
Za bardzo niesportowe zachowanie zawodnika tj. np. uderzenie celowe przeciwnika, niesportowe zachowanie wobec s?dziw i organizatorw zawodnik zostanie wykluczony z ca?ego turnieju,

Za zwyci?stwo dru?yna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 pkt, przegrana
O kolejno?ci w tabeli decyduje w kolejno?ci:
wi?ksza ilo?? zdobytych punktw,
wynik bezpo?redniego pojedynku mi?dzy dru?ynami (w przypadku 3 lub wi?cej dru?yn ma?a tabela uwzgl?dniaj?ca wyniki TYLKO bezpo?rednich pojedynkw),
wi?ksza liczba strzelonych goli w ca?ym turnieju,
rzuty karne mi?dzy zainteresowanymi dru?ynami,

POSTANOWIENIA KO?COWE
Organizator nie ponosi ?adnej odpowiedzialno?ci prawnej za wypadki wynikaj?ce z udzia?u w zaj?ciach osb chorych oraz skutki wypadkw przed, po i w czasie gry.
Organizator nie ponosi odpowiedzialno?ci za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
Zabronione jest stosowanie obuwia z wkr?canymi ko?kami. Obowi?zuje wy??cznie obuwie sportowe( halwki, turfy, lanki ). S?dzia nie dopu?ci zawodnika do gry wyst?puj?cego w nieprawid?owym obuwiu.
Zawodnik nie mo?e nosi? na sobie czegokolwiek, co mog?oby zagrozi? bezpiecze?stwu innych zawodnikw.
Dodano 21 czerwiec 2017, o godzinie 22:15 przez mazowsze   Komentarze[0]

Podsumowanie
Co mo?na napisa? po takim sezonie ?
Pierwszy raz awansowali?my lig? wy?ej z pierwszego miejsca, dlatego nasza rado?? jest taka du?a.
Satysfakcja jest tym wi?ksza ?e jeste?my jedyn? ekip? w tej lidze ( my?l? ?e nie ma innej takiej dru?yny w naszym okr?gu COOZPN ) ktra ma zawodnikw tylko ze swojej gminy.

Co do sezonu.
Wygrali?my najwi?cej meczy ( 20 ), zremisowali?my najmniej ( 3 ) a tak?e przegrali?my najmniej ( 3 ).
Strzelili?my najwi?cej bramek ( 91 ), stracili?my najmniej ( 34 ). Mamy krla strzelcw. Czego chcie? wi?cej ?
Chyba zas?u?yli?my na awans jak nikt inny.

Nie p?acimy zawodnikom pieni?dzy ( w przeciwie?stwie do kilku chorych klubw w A-klasie ktrzy na takim poziomie p?ac? kas? za amatorsk? gr?-ale ich kasa ich problemy!!! )

Wygrali?my lig? zas?u?enie , od 9 spotka? nie zaznali?my goryczy przegranej.

Co b?dzie w LO ? Pewnie znajd? si? tacy co napisz? ?e szybki spadek. Mo?e i tak ale teraz to mamy wszystko gdzie?. Pogramy zobaczymy, liga zweryfikuje.

Gratulacje z tego miejsca dla wszystkich zawodnikw. Za wytrwa?o?? i ch?ci. Za po?wi?cenie czasu na treningi i na mecze . Najwi?ksze s?owa uznania dla tych co ma?o grali a wi?cej siedzieli na ?awce. Przyjdzie i wasza kolej na d?u?sze granie.

Brawa i s?owa uznania dla Pana Andrzeja Grzyba, ?eby nie ten cz?owiek nie by?o by awansu .ba ?eby nie Pan Andrzej nie by?o by Mazowsza.Taka jest prawda.To jest cz?owiek orkiestra w naszej ekipie .Naprawd? wielki szacunek i podzi?kowania Panie Andrzeju od ca?ej dru?yny.

Podzi?kowania dla sponsorw tych wi?kszych i tych mniejszych a w szczeglno?ci dla Urz?du Gminy z Panem Wjtem Krzysztofem Stanclem na czele .

Brawa na koniec i podzi?kowania dla kibicw. Tych wiernych i tych mniej wiernych. Za mecz w Kadzidle dla was czapki z g?w.

Sezon by? ci??ki i wyczerpuj?cy. Utarli?my niektrym nosa tym awansem ale taka jest pi?ka. Nie zawsze pieni?dze wygrywaj?.

Liczy si? zesp? a taki my mieli?my w tym sezonie.
Dodano 19 czerwiec 2017, o godzinie 23:36 przez mazowsze   Komentarze[4]

Krl jest tylko jeden !
Nie by?o by awansu gdyby nie bramki Daniela Ska?y.

Niby liga s?aba, niby tylko A-klasa kto? powie ale nie pami?tam ?eby kto? kiedy? strzeli? 40 bramek w sezonie.Do tego Daniel do?o?y? jeszcze 10 asyst.

Wielkie brawa i gratulacje!

KRL JEST TYLKO JEDEN !!!!!!!
Dodano 19 czerwiec 2017, o godzinie 22:49 przez mazowsze   Komentarze[5]
Użytkownik
Hasło
Pamiętaj przez tydzień
On-Line: 18
LDrużynaP
1.Makowianka Makw Mazowiecki36
2.Nadnarwianka Pu?tusk35
3.Ostrovia Ostrw Mazowiecka32
4.Kryszta? Glinojeck32
5.?bik Nasielsk31
[więcej...]
LpZawodnikGole
1.Ska?a Daniel8
2.Grabowski Adam4
3.Bors ?ukasz2
4.Jab?o?ski Marcin1
-W?tkowski Marcin1
-Piotrak Artur1
-Ciuba Robert1
Wrzesień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Copyright ® 2006-2019 by Mazowsze Jednorożec
www.000webhost.com