Strona Główna | Filmiki

Nadle?nictwo Parciaki
Ksi?dz Andrzej Kron
Stacja Paliw w Jednoro?cu
Mariusz Mikulak
CK Troszyn
GKS Strzegowo
Iskra Krasne
Korona Szyd?owo
Kryszta? Glinojeck
Makowianka Makw Maz
Nadnarwianka Pu?tusk
Orzyc Chorzele
Ostrovia Ostrw Mazo
PAF P?o?sk
Sona Nowe Miasto
T?cza Ojrze?
Wkra Bie?u?
Wkra Sochocin
?bik Nasielsk
B-klasa 90 minut
Bartnik Myszyniec
Ciech. - Ostro. OZPN
GUKS Krasnosielc
IV Liga-90 minut
Klasa A 90minut.pl
LO 90minut.pl
??czy nas pi?ka
Mazowsze
MKS Ciechanw
MKS Przasnysz
MZPN
Orze? Sypniewo
Pi?ka na Mazowszu
Rzeku?
?wit Baranowo

Ostatni mecz
Ostatni mecz ligowy przed przerw? zimow? czeka nasz? dru?yn?.

Jutro udamy si? do Troszyna by tam rozegra? mecz ligowy.

Pocz?tek meczu 13.00

Z tego miejsca chcia?bym podzi?kowa? trenerowi i zarz?dowi z Troszyna za to ?e nie zgodzili si? na prze?o?enie naszego meczu na wcze?niejsz? godzin?.
Mam nadziej? ?e nied?ugo wy b?dziecie mieli podobn? pro?b? do nas.
Szkoda ?e ch?? zwyci?stwa za wszelk? cen? przys?ania niektrym oczy na to ?e to tylko liga amatorska
Dodano 10 listopad 2017, o godzinie 09:06 przez mazowsze   Komentarze[0]

NOCNA LIGA FUTSALU ODS?ONA 2
Na dzie? dzisiejszy 6.11.2017 r. do NLF zg?osi?y si? ekipy : InterClass ( Przasnysz ) ,
Janusze ( Jednoro?ec ) ,
Chorzele ,
Or?y Soko?y ( Przasnysz )

Najprawdopodobniej zg?osz? si? jeszcze Czarki ( Przasnysz ) i Piwosze ( Jednoro?ec ).

W takim wypadku ?eby liga dosz?a do skutku potrzebne s? jeszcze minimum dwa zespo?y.

ZAPRASZAMY W TAKIM RAZIE CH?TNE DRU?YNY !!!
Dodano 06 listopad 2017, o godzinie 19:56 przez mazowsze   Komentarze[0]

Kl?ska
Mazowsze Jednoro?ec - Makowianka Makw Mazowiecki 1-6 ( 0-2 )

Bramka dla Mazowsza-samobjcza

Sk?ad:

Kacprzyk - Antosiak , Bors , Krajewski , R.Ska?a ( Wdkiewicz ) - Ciuba ( St?pkowski ) , ?abi?ski , W?tkowski , Jab?o?ski - Piotrak , D.Ska?a

Co mo?na napisa? o taki meczu?
Makw lepszy pod ka?dym wzgl?dem, nawet przez chwil? wynik nie by? zagro?ony.
My niestety zagrali?my bardzo ?le, podobny przebieg naszej gry mia? w Bie?uniu gdzie stracili?my 8 bramek.

Co si? dzieje z nami? Jest kilka przyczyn ale to ju? rozstrzygniemy we w?asnym gronie.
Niestety prawda jest taka ?e niektrzy nie zas?u?yli ?eby gra? w naszej ekipie, ba nie zas?u?yli nawet ?eby nosi? trykot Mazowsza.
Dodano 05 listopad 2017, o godzinie 18:15 przez mazowsze   Komentarze[5]

Przyje?d?a Makw
Ostatni mecz ligowy u siebie przed przerwa zimow? rozegra zesp? Mazowsza Jednoro?ec.

Naszym przeciwnikiem b?dzie Makowianka Makw Mazowiecki.

Pierwszy gwizdek s?dziego niedziela 13.00.

Zapraszamy wszystkich.


MAZOWSZE TYLKO 3 PUNKTY
Dodano 03 listopad 2017, o godzinie 17:41 przez mazowsze   Komentarze[0]

NOCNA LIGA FUTSALU ODS?ONA 2
Wszystkie ch?tne dru?yny i zawodnikw zapraszamy do
drugiej edycji Nocnej Ligi Futsalu.

Liczba dru?yn ograniczona max 12 ekip.

Zg?oszenia przyjmowane b?d? do dnia 24 listopada do Gabriela ?abi?skiego Tel.515 795 665

Rozgrywki odbywa? si? b?d? na Hali Widowiskowo Sportowej w Jednoro?cu w pi?tki w godz. 19.00 22.00 , oraz niedziel? w godz.17.00 22.00

Rozgrywki rozpoczn? si? 01 grudnia 2017 r.


WSZYSTKIE SZCZEG?OWE INFORMACJE DOTYCZ?CE LIGI , REGULAMIN , WPISOWE , PRZEPISY GRY POD WY?EJ WSKAZANYM NUMEREM TELEFONU

ZAPRASZAMY !!!!!!!

Dodano 29 październik 2017, o godzinie 13:16 przez ?abusia - jednak zos   Komentarze[1]

Przegrany mecz
T?cza Ojrze? - Mazowsze Jednoro?ec 3-2 ( 2-0 )
Bramki:?abi?ski Gabry?, Marcin W?tkowski

Sk?ad:
Kacprzyk - Wdkiewicz , Bors , Michalski , Ja?kiewicz - Jab?o?ski , Ciuba , W?tkowski , ?abi?ski - Wilga , Ska?a

Ponadto grali: St?pkowski, Pietrzak ,Grabowski , Krajewski

Pierwsza po?owa to dominacja zespo?u z Ojrzenia.Posiadanie pi?ki to co najmniej 70-30.Gospodarz? t? po?ow? dokumentuj? dwoma golami a mog?o by? ich wi?cej.
Na druga po?ow? wychodzimy bardziej zmotywowani.Stwarzamy kilka sytuacji jednak brakuje precyzji.
I w tym momencie do roboty bierze si?..... s?dzia ( nie b?d? pisa? nazwiska).Karny podyktowany za rzekome zagranie r?k?.
Ju? w meczu z Nasielskiem ten sam s?dzia pomaga gospodarzom te? dyktuj?c ?miesznego karnego i sytuacja powtarza si? teraz.Czy przy 2-0 trzeba jeszcze pomaga??

Nadmieni? ?e w ostatnich9 meczach a? 8 razy (!!!) s?dziowie dyktuj? dla przeciwnikw rzuty karne ( Bie?u? , Wieczfnia , Pu?tusk , Nasielsk , Chorzele , dwa z Son? , Ojrze? ) .
Jakie to karne to przyk?ad na FB z ostatniego meczu z Son?.

Gospodarze strzelaj? karnego i wtedy nast?puje zwrot W ci?gu 3 minut zdobywamy 2 bramki.Do ko?ca meczu mamy jeszcze kilka sytuacji w tym Daniel Ska?a jedn? sam na sam.Nie strzelamy i wracamy do domu na tarczy.

Z przebiegu meczu Ojrze? lepszy bez dwch zda?. Chocia? przy odrobinie szcz??cia mo?na by?o pokusi? si? o remis.


Dodano 28 październik 2017, o godzinie 18:43 przez mazowsze   Komentarze[2]

Wyjazd
Przedostatni wyjazdowy mecz ligowy przed nami.
Tym razem udamy si? do Ojrzenia by tam zmierzy? si? z tamtejsz? T?cz?.

Pocz?tek spotkania sobota 13.00

Dodano 26 październik 2017, o godzinie 22:40 przez mazowsze   Komentarze[0]

3 punkty zostaj? w Jednoro?cu
Mazowsze Jednoro?ec - Sona Nowe Miasto 4-3 ( 3-1 )

Bramki-Daniel Ska?a - 2, Gabry? ?abi?ski , Marcin W?tkowski

Sk?ad:
Kacprzyk - Wdkiewicz ( Pietrzak ) , Bors , Krajewski ( Michalski ) , Antosiak - Wilga ( Wal?dziak ) , W?tkowski , ?abi?ski , Jab?o?ski ( Ciuba ) - Piotrak , Ska?a

Mecz do najpi?kniejszych nie nale?a?.Wynik mo?e wskazywa? ?e by?y wielkie emocje ale tak nie by?o.
Sona by?a zespo?em lepszym pod wzgl?dem pi?karskim, d?u?ej utrzymywa?a si? przy pi?ce ale to my wyprowadzali?my zabjcze kontry.Do przerwy 3-1 dla nas.W tej po?owie Cebula obroni? rzut karny ( czy by? i jak obroni? Cebul mo?na zobaczy? na FB na stronie Mazowsza, sami oce?cie )
Druga po?owa to kopia pierwszej.Sona gra a my kontry.Dobrze broni te? Sebastian chroni?c nas dwa razy w znakomitych sytuacjach.Jednak to my podwy?szamy na 4-1 za spraw? Ska?y.
W doliczonym czasie gry kolejny rzut karny wyci?gni?ty przez s?dziego z kieszeni.( W ogle s?dzia PRZES?ABY.Co on dzi? gwizda? to mistrzostwo.)
Kary tym razem strzelony.
Chwil? p?niej gro?nej kontuzji dozna? Dominik Wal?dziak. Wyskakuj?c do pi?ki przeciwnik zrobi? mu tzw sto?ek i Dominik spad? na g?ow?. Oczywi?cie decyzja s?dziego -rzut ro?ny dla przeciwnikw, po ktrym tracimy 3 bramk?.
Po meczu Dominiak rodzice odwo?? do szpitala , gdzie sp?dzi kilka dni z podejrzeniem wstrz??nienia mzgu.
Brawo Panie s?dzio za dzisiejszy mecz.By? Pan we wszystkim nieomylny i ka?da Pana decyzja by?a jak najbardziej s?uszna.Tylko ten Piotrak ca?y mecz Panu przeszkadza? i zamiast jemu robi? na z?o?? trzeba by?o przeszkadza? ca?emu zespo?owi!
I Pan dzieci uczy w szkole ? Jak Pan je tak uczy jak gwi?d?e to winszuj?.

Dominik ca?a dru?yna trzyma za Ciebie kciuki. Wracaj do zdrowia!!!
Dodano 22 październik 2017, o godzinie 19:40 przez mazowsze   Komentarze[6]

12 kolejka
W najbli?sz? niedziel? rozegramy mecz 12 kolejki LO.
Do jednoro?ca przyje?d?a zesp? Sona Nowe Miasto.

Pierwszy gwizdek s?dziego godzina 13.00

ZAPRASZAMY !!!
Dodano 20 październik 2017, o godzinie 19:07 przez mazowsze   Komentarze[1]

N O OOOOOOOOOOOOOOOO K A AAAAAAAAAAAAAU T !!!
Orzyc Chorzele - Mazowsze Jednoro?ec 1-5 ( 0-2 )

Bramki : Marcin Jab?o?ski - 2 , Marcin W?tkowski - 2 , Daniel Ska?a

Sk?ad :
Kacprzyk - K.Antosiak , Bors , Krajewski , R.Ska?a - Wilga ( Michalski ) , W?tkowski , ?abi?ski , Jab?o?ski ( Wdkiewicz ) - Piotrak ( Wal?dziak ) , D.Ska?a

Derby na pi?tk? mo?na napisa?.
Tak ?atwo jednak nie by?o.
Nasze szeregi -wobec kontuzji obydwu bramkarzy ?ukasiaka i ?widerskiego - zasili? 17 letni bramkarz Sebastian Kacprzyk i zaliczy? super mecz.Wspomg? nas po?egnany niedawno Rafa? Ska?a i te? zagra? super.
Co do meczu to od pocz?tku inicjatyw? przej?? zesp? z Chorzel. My nastawili?my si? na kontraataki. Po jednym z nich wywalczyli?my rzut ro?ny, po ktrym strzelamy bramk? na 1-0. Nied?ugo po tym nast?puje kontrowersja przez du?e K. Nasz zawodnik prbuje nabi? pi?k? na zawodnika gospodarzy, ten lekko ja dotyka i pi?k? ?apie nasz bramkarz.Rzut wolny po?redni dyktuje s?dzia. Rzut wolny na pi?tym metrze ( identycznie jak Armenia -Polska ) wykonuj? skutecznie zawodnicy z Chorzel. Jednak s?dzia nie uznaje bramki gdy? wed?ug niego zawodnik podaj?cy dotkn?? tylko pi?k? a nie wprawi? w ruch.Straszna zadyma si? zrobi?a. Czy decyzja by?a prawid?owa nie dowiemy si? nigdy.Dla nas dobrze bo 5 minut po tym kolejna bramka pada dla nas.Piotrak do Ska?y i mamy 2-0.
takim wynikiem ko?czy si? pierwsza po?owa. Zesp? Orzyca nie zagrozi? nam w tej po?owie w ogle.
Na druga po?ow? gospodarze wychodz? podwjnie zmotywowani.Maj? dwie nie 200 procentowe sytuacje ale na posterunku jest "Cebula ".
My za to znowu kontra i 3-0.Podanie Piotraka do Ska?y, ten do Jab?o?skiego i mamy 3-0.
Nast?pne minuty to dominacja Chorzel. Jedna z ich akcji przynosi rzut karny i mamy ju? 3-1.Nied?ugo po tym W?tkowski dostaje pi?k? sam na sam z bramkarzem, strzela w ?rodek i mamy 4-1 .Bramkarz pope?nia straszy b??d przy tym strzale po ?api?c pi?k? wbija sobie sam w bramk?.
W tym momencie gospodarze wywieszaj? bia?? flag?.Gra toczy si? w ?rodku pola, du?o kopaniny ka?dy czeka na ostatni gwizdek s?dziego. W 90 minucie W?tkowski dope?nia dzie?a zniszczenia i ustala wynik na 5-1.
Dobry mecz obydwu zespo?w.Du?o walki, du?o kartek i du?o pomy?ek s?dziowskich.
U nas wrci?a w ko?cu d?ugo wyczekiwana skuteczno?? z A-klasy i wynik od razu jest pozytywny.
Brawa dla wszystkich zawodnikw za walk?, za zaanga?owanie.
Podzi?kowania dla licznie zgromadzonej publiczno?ci z Jednoro?ca.Brawo, brawo brawo
Dodano 14 październik 2017, o godzinie 20:15 przez mazowsze   Komentarze[4]
Użytkownik
Hasło
Pamiętaj przez tydzień
On-Line: 7
LDrużynaP
1.Makowianka Makw Mazowiecki36
2.Nadnarwianka Pu?tusk35
3.Ostrovia Ostrw Mazowiecka32
4.Kryszta? Glinojeck32
5.?bik Nasielsk31
[więcej...]
LpZawodnikGole
1.Ska?a Daniel8
2.Grabowski Adam4
3.Bors ?ukasz2
4.Jab?o?ski Marcin1
-W?tkowski Marcin1
-Piotrak Artur1
-Ciuba Robert1
Sierpień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Copyright ® 2006-2019 by Mazowsze Jednorożec
www.000webhost.com