Strona Główna | Filmiki

Nadle?nictwo Parciaki
Ksi?dz Andrzej Kron
Stacja Paliw w Jednoro?cu
Mariusz Mikulak
CK Troszyn
GKS Strzegowo
Iskra Krasne
Korona Szyd?owo
Kryszta? Glinojeck
Makowianka Makw Maz
Nadnarwianka Pu?tusk
Orzyc Chorzele
Ostrovia Ostrw Mazo
PAF P?o?sk
Sona Nowe Miasto
T?cza Ojrze?
Wkra Bie?u?
Wkra Sochocin
?bik Nasielsk
B-klasa 90 minut
Bartnik Myszyniec
Ciech. - Ostro. OZPN
GUKS Krasnosielc
IV Liga-90 minut
Klasa A 90minut.pl
LO 90minut.pl
??czy nas pi?ka
Mazowsze
MKS Ciechanw
MKS Przasnysz
MZPN
Orze? Sypniewo
Pi?ka na Mazowszu
Rzeku?
?wit Baranowo

Brakuje skuteczno?ci!!!
Dzisiejszego dnia Mazowsze uczestniczy?o w turnieju pi?ki halowej o Puchar Farmaceutw.
W stawce 12 zespo?w zajeli?my 4 miejsce. Czy dobrze?Penwie tak my?l?c kogo zostawili?my w pokonanym boju.Z perspektywy gry miejsce powinno by? wy?sze gdy? w p?finale i grze o 3 miejsce przegrali?my w rzutach karnych,b?d?c w obydwu tych spotkaniach lepsz? ekip?,ale niestety brakowoa?o nam skuteczno?ci.Niestety tak sie zda?a,trzeba sie cieszy? z tego co sie ma;p
Nasze mecze:
Mazowsze-Karniewo 4-0(Piotrak,Janiszewski,Stepkowski,Kuzia)
Mazowsze-Ciechanw 1-4 (Prusik)
Mazowsze-Pruszkw 2-1 ( Prusik,Piotrak)
Mazowsze- Szyd?owo 1-1 (Prusik)k.2-3
Mazowsze-MKS Przasnysz I 2-2 (Ciuba,Prusik)k.2-3

Klasyfikacja ko?cowa turnieju:
1.Ciechanw
2.Szyd?owo
3.Przasnysz I
4.Jednoro?ec
5.Ojrze?
6.Krasne
7.Pruszkw
8.Przasnysz II
9.Czernice Borowe
10.Orzyc Chorzele
11.Opinogra
12.Karniewo
Dodano 22 grudzień 2007, o godzinie 16:59 przez Papraczek :)   Komentarze[0]

W sobot? Puchar Farmaceutw!!!
Ju? po raz drugi z rz?du Mazowsze we?mie udzia? w turnieju halowym o puchar Przasnyskich Farmaceutw, ktry odb?dzie si? 22 grudnia 2007r. na hali sportowej w Przasnyszu przy ulicy Sadowej.

6 grudnia zosta?y rozlosowane grupy:

GRUPA A
1. Iskra Krasne
2. Korona Szyd?owo
3. MKS Przasnysz II
4. Opia Opinogra
GRUPA B
1.Ciechanw
2.Mazowsze Jednoro?ec
3.Termo-Klima Karniewo
4.Barsa Pruszkw
GRUPA C:
1.MKS Przasnysz I
2.Orzyc Chorzele
3.T?cza Ojrze?
4. GKS Borovia

W p?finale zagraj? pierwsze miejsca z grup i druga dru?yna z najlepszym bilansem punktowym.

Rozpocz?cie zawodw o godzinie 9:00,wyjazd z Jednoro?ca 8.00.
Niestety na ten mecz nie mo?emy wzi??? 20 ludzi dlatego te? na ten turniej wyje?d?aj?: Krystian Burchacki,Grzegorz Siedlecki,Rafa? Krawczyk,Rafa? Prusik,Artur Piotrak,Piotr Stepkowski,Grzegorz Piotrowski,Pawe? Kuzia,Pawe? Ciuba
Dodano 17 grudzień 2007, o godzinie 22:54 przez papraczek   Komentarze[1]

Weso?ych ?wi?t!
Zbli?aj? si? wielkimi krokami ?wi?ta ktre wzbudzaj? w nas te niesamowite uczucia i atmosfer? rodzinnego ciep?a. Nie czekaj?c na ostatni? chwil? chcemy ju? teraz z?o?y? wszystkim ?yczenia:)

Najserdeczniejsze ?yczenia szcz??liwych i radosnych ?wi?t Bo?ego Narodzenia oraz wszelkiej pomy?lno?ci i sukcesw w nadchodz?cym roku wraz z podzi?kowaniami za dotychczasowe odwiedziny naszej strony sk?ada dru?yna Mazowsze Jednoro?ec.

Zach?cam do umieszczania ?ycze? ?wi?tecznych i noworocznych w komentarzach nie tylko dla dru?yny ale tak?e osobom na ktrym nam zale?y i ktrych lubimy :)
Komentarze nie zwi?zane ze ?wi?tami b?d? usuwane!
Dodano 08 grudzień 2007, o godzinie 12:50 przez przemek_prv   Komentarze[2]

Podsumowanie rundy jesiennej
Nikt przed pocz?tkiem rundy jesiennej nie zak?ada?,?e bedziemy walczyli o czo?owie miejsca w A-klasie.My?leli?my tylko o za?apaniu sie do pierwszej 5 dru?yn walcz?cych o awans.Przed rozpocz?ciem rundy jesiennej z naszego zespo?u nikt nie odszed?, a przeciwnie dosz?o dwch bardzo dobrych m?odych ( 17 lat)zawodnikw: Pawe? Kuzia (Narew Ostro?eka),Arek Krawczyk (Juniorzy Mazowsza Jednoro?ec).Przed rund? zagrali?my kilka sparingw,jednak inauguracja sezonu nie by?a zbyt dobra w naszym wykonaniu bo przegrali?my z dru?yna z Konopek 3-1 (jak wiadomo tam b?dzie ka?demu trudno wygra?,dlaczego??szkoda gada?).Jednak w nast?pnych 4 meczach wygrywali?my i dobili?my do czo?wki.Nasz bilans meczy to 9-1-3 (z-r-p) a bramek 45 -21.Z zespo?ami z czo?wki grali?my (oprcz Kadzid?a)na wyjazdach a wi?c te dru?yny zawitaj? na wiosn? u nas na stadionie. W meczach u siebie nie przegrali?my,ba nawet nie zremisowali?my meczu a bilans bramkowy jest imponuj?cy 31-5 !!!
Najwy?sza wygrana nasza to mecz z Szre?skiem 8-0, najwy?sza pora?ka to mecz wyjazdowy z Strzegowem 1-4. Najlepszzym strzelcem dru?yny jest Rafa? Prusik-18 bramek(a nadmieni? ?e ten zawodnik nie wyst?pi? w dwch meczach z Konopkami i ?ysymi).Najwi?cej asyst mia? Artur Piotrak.

W rundzie wiosennej nasz zespl prze?ladowa?a plaga kontuzji.Ze sk?adu na wi?kszo?? rundy wypad? kapitan Grzegorz Siedlecki,uraz leczy? te? Artur Piotrak ktry po jednym ze strar? straci? przytomno?? w meczu z Strzegowem.
Na obecn? chwil? na 100% z dru?yny odchodzi Piotr Grczy?ski, ktry zasili szeregi zespo?u MKS Przasnysz.Z tego mijsc pragn? podziekowa? Piotrkowi za gr? w naszym zespole, i ?ycz? mu powodzenia!!!!DZI?KI PIOTRU?!!!
Wa?? si? tak?e losy Paw?a Kuzii,ktrego okres wypo?yczenia mija z dniem 1 stycznia, b?dziemy robi? wszystko a?eby ten zawodnik zosta? z nami przynajmniej do ko?ca rundy wiosennej.
Dlatego te? kierownictwo klubu b?dzie poszukiwa?o zawodnikw do zespo?u. Najbardziej potrzebni s? obro?cy,szczeglnie boczni i jeszcze jeden napastnik. Chetnych prosze o klontakt 0-502........... ?artuj? ;p
Przygotowania do rundy ruszaj? po nowym roku.Mazowsze w mi?dzy czasie we?mie udzia? w presti?owym turnieju w Przasnyszu dnia 22 grudnia.
Mazowsze Jednoro?ec ma te? dru?yne juniorw wyst?puj?co w roczniku 1992.Po rundzie wiosennej nasz zespl prowadzony przez Artura Piotrak zajmuje pierwsze miejsce z dorobkiem 18 punktw i stosunkiem bramek 30-9. Najlepszym strzelcem dru?yny jest kapitan Adrian Rz?p( 20 bramek).Filarami tego zespo?u s?:?ukasz Skorupski(bramkarz),Daniel Wilga(obro?ca),Rafa? Duch,Sebastian Jab?o?ski,Maciej Wierzbicki,Rafa? Orzo?-pomocnicy.

Z tego miejsca chcia?by w imieniu swoim ,pi?karzy podziekowa? naszym sponsorom za wk?ad w byt dru?ymy.Szczeglne podziekowania naszemu g?wnemu sponsorowi firmie USA INTERPRISE,LLC splka z o.o.Podziekowania tak?e dla firmy MIX z Pa?stwem J.T.G?ska na czele,Piekarni B.J.G??bowski z Pa?stwem B.J.G??bowskimi na czele, Panu Szcz?snemu oraz Urz?dowi Gminy z Panem wjtem M.Lorencem na czele.DZIEKUJEMY i mamy nadziej? ?e nasza wsp?praca b?dzie dalej przebiega?a tak dobrze jak teraz!!!
Dodano 08 grudzień 2007, o godzinie 12:03 przez Papraczek :)   Komentarze[1]

Rozpoczynamy
W niedziel? o godzinie 13.00 gramy mecz sparingowy z zespo?em Jantar Parciaki!!Zbirka 12.15
Zosta?y ju? ustalone godziny wej?cia na hal?:
Wtorek 18 - 20
Czwartek 18,30 - 20,30

Pierwszy turniej halowy gramy 22 grudnia 2007 w Przasnyszu. Jest to turniej o Puchar Faramaceutw.
Dodano 20 listopad 2007, o godzinie 14:59 przez Papraczek :)   Komentarze[20]

ZAKO?CZENIE SEZONU!!!
Informuj? ?e zako?czenie i podsumowanie rundy odb?dzie si? dnia 17.11.2007 r. w Pubie "HUBERTUS".Impreza rozpocznie si? o godzinie 17.00
OBECNOSC PI?KARZY OBOWIAZKOWA!!!!!
Dodano 12 listopad 2007, o godzinie 21:05 przez DyrcokKolcok   Komentarze[10]

Statystyki Mazowsza - Rundy Jesiennej 2007
RAZEM
Ilo?? rozegranych meczy:13
Ilo?? meczy zwyci?skich:9 (69.23%)
Ilo?? meczy zremisowanych:1 (7.69%)
Ilo?? meczy przegranych:3 (23.08%)
Liczba punktw:28
Ilo?? strzelonych bramek:45 (?rednia goli na mecz: 3.5)
Ilo?? straconych bramek:21 (?rednia goli na mecz: 1.6)
DOM
Ilo?? rozegranych meczy:7
Ilo?? meczy zwyci?skich:7 (100%)
Ilo?? meczy zremisowanych:0 (0%)
Ilo?? meczy przegranych:0 (0%)
Ilo?? strzelonych bramek:31 (?rednia goli na mecz: 4.4)
Ilo?? straconych bramek:5 (?rednia goli na mecz: 0.7)
WYJAZD
Ilo?? rozegranych meczy:6
Ilo?? meczy zwyci?skich:2 (33.33%)
Ilo?? meczy zremisowanych:1 (16.67%)
Ilo?? meczy przegranych:3 (50%)
Ilo?? strzelonych bramek:14 (?rednia goli na mecz: 2.3)
Ilo?? straconych bramek:16 (?rednia goli na mecz: 2.7)
Dodano 12 listopad 2007, o godzinie 06:57 przez przemek_prv   Komentarze[4]

?atwe 3 punkty
Dzisiejszego dnia dru?yna Mazowsza go?ci?a u siebie zespl z Sypniewa. Nasza go?cinno?? nie by?a zbyt du?a bo Jednoro?ec zaaplikowa? go?ciom 7 bramek trac?c tylko jedn?.
Mazowsze zagra?o w sk?adzie:
K.Burchacki-Z.Wilga, P.Stepkowski, ?.Bors, P.Ciuba (60'G.Piotrowski), R.Obr?bski (68'?.K?kiel), P.Kuzia(78'?.Wjcik), R.Krawczyk, A.Krawczyk (60'P.Grczy?ski) A.Piotrak, R.Prusik


Bramki dla Mazowsza zdobyli:
Pawe? Kuzia-2, Artur Piotrak-2, Arek Krawczyk, Rafa? Prusik, Piotr St?pkowski

Mecz nie sta? na zbyt du?ym poziomie,dru?yna z Sypniewa by?a tylko t?em dla naszej dru?yny.Wynik meczu powinien by? zdecydowanie wy?szy ale zabrak?o konsekwencji i koncentracji.[czytaj relacj?]
Dodano 11 listopad 2007, o godzinie 16:46 przez Papraczek :)   Komentarze[7]

SUPER MECZ ZAKO?CZONY REMISEM!!!
Dnia dzisiejszego Mazowsze gra?o mecz wyjazdowy z zespo?em Orz Goworowo. Po bardzo ekscytuj?cym meczu pad? wynik 2-2.
Bramki dla naszych zdobyli: Arek Krawczyk i Rafa? Prusik.
Mazowsze zagra?o w sk?adzie:
Krystian Burchacki-Zbyszek Wilga, ?ukasz Bors,Piotr Stepkowski-Pawe? Ciuba,Grzegorz Siedlecki( 82'?ukasz Janiszewski),Rafa? Krawczyk.Rafa? Obr?bski(75'Przemek Mantaj)Pawe? Kuzia (55'Arek Krawczyk)-Rafa? Prusik,Artur Piotrak
Mecz sta? na wysokim poziomie,obydwie dru?yny gra?y dobry otwarty futbol.Wynik remisowy jest wynikiem nie krzywdz?cy ?adnej z dru?yn.
[czytaj relacj?]
Dodano 04 listopad 2007, o godzinie 15:26 przez Papraczek :)   Komentarze[24]

Zmiana lidera!!!
Z dobrze poinformowanych ?rde? wiemy ?e mecz Konopianka Konopki-Orz Goworowo zosta? zweryfikowany z wyniku 3-1 na wynim 0-3 dla Goworowa. W zespole z Konopek gra? nieuprawniony zawodnik. W tym wypadku liderem zosta? zesp? z Goworowa a Konopki spad?y na 5 miejsce.
Tak wi?c jutro mecz na szczycie pomi?dzy Orz Goworowo ( lider)- Mazowsze Jednoro?ec( 2 miejsce).
Dodano 03 listopad 2007, o godzinie 17:17 przez Papraczek :)   Komentarze[3]
Użytkownik
Hasło
Pamiętaj przez tydzień
On-Line: 22
LDrużynaP
1.Makowianka Makw Mazowiecki36
2.Nadnarwianka Pu?tusk35
3.Ostrovia Ostrw Mazowiecka32
4.Kryszta? Glinojeck32
5.?bik Nasielsk31
[więcej...]
LpZawodnikGole
1.Ska?a Daniel8
2.Grabowski Adam4
3.Bors ?ukasz2
4.Jab?o?ski Marcin1
-W?tkowski Marcin1
-Piotrak Artur1
-Ciuba Robert1
Wrzesień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Copyright ® 2006-2019 by Mazowsze Jednorożec
www.000webhost.com