Strona Główna | Filmiki

Nadle?nictwo Parciaki
Ksi?dz Andrzej Kron
Stacja Paliw w Jednoro?cu
Mariusz Mikulak
CK Troszyn
GKS Strzegowo
Iskra Krasne
Korona Szyd?owo
Kryszta? Glinojeck
Makowianka Makw Maz
Nadnarwianka Pu?tusk
Orzyc Chorzele
Ostrovia Ostrw Mazo
PAF P?o?sk
Sona Nowe Miasto
T?cza Ojrze?
Wkra Bie?u?
Wkra Sochocin
?bik Nasielsk
B-klasa 90 minut
Bartnik Myszyniec
Ciech. - Ostro. OZPN
GUKS Krasnosielc
IV Liga-90 minut
Klasa A 90minut.pl
LO 90minut.pl
??czy nas pi?ka
Mazowsze
MKS Ciechanw
MKS Przasnysz
MZPN
Orze? Sypniewo
Pi?ka na Mazowszu
Rzeku?
?wit Baranowo

Raul wrci? na tron
Najlepsi strzelcy NL

19 bramek

Bartosz Or?owski ( InterClass )
( zdj?cie -?rd?o w?asne OB facebook )

15

Marcin W?tkowski ( Janusze )

13

Kamil Rutkowski ( Czarki )
Piotr Roman ( InterClass)

9

Arkadiusz Czaplicki ( Chorzele )
8

Marcin Bartosiewicz , Sebastian Kacprzyk ( Janusze )

6

Krystian Kuci?ski ( Olszewka )

5
Sebastian Deptu?a , Kamil Wi?cek ( Olszewka )
Krystian Or?owski ,Piotr Kuligowski , Bartosz Wilga ( Janusze )
Daniel Luba?ski ( Czarki )

4

Mateusz Pep?owski . Adam Lewandowski , Jakub Cichocki ( Czarki )
Igor Tu?owiecki ( Chorzele )
Piotr Grniak ( Or?y Soko?a )
Bartosz Kimona Jakub Sygocki ( Sparta )

3

Piotr Walewacz , Piotr Wrbel ( Chorzele )
Wojciech Bednarski ( InterClass )
Sebastian Olender ( Olszewka )
Tomasz Kami?ski ( Or?y Soko?a )
Daniel Pietrzak ( GKS Granat )
Kamil Makowski , Piotr Molski ( Czarki )

2

Dariusz S?awski , ?ukasz Sojak , Piotr Kapu?ci?ki , Marcin Sok? ( Czarki ) ,
Patryk Lipi?ski , Patryk Spodobalski ( Or?y Soko?a )
Bartek Pep?owski ( Sparta )
Maciej Wierzbicki , ( Chorzele )
Mateusz Grabowski , Pawe? Zarjewski , Maciej Smoli?ski ( Janusze )
Adam Niest?pski , Kacper Sawczenko ( InterClass )

1

Zbigniew Lubowiedzki , Andrzej D?browski , B?a?ej Kaszuba , Marcin Szmalc (Chorzele )
Rafa? Kraszewski , ?ukasz Rykowski , Pawe? Ko?akowski , Kamil Kami?ski ,Mateusz ?azarz , Piotr Bla?lak (Or?y Soko?a )
Daniel Brzezicki ( Sparta )
Jakub Cichocki , Daniel Luba?ski , Jaros?aw Tomaszewski ( Czarki )
?ukasz Niest?pski Pawe? Michalak( InterClass )
Mateusz Wdkiewicz ( Janusze )
Patryk Kuci?ski , Kacper Moszczy?ski ( Olszewka )
Kamil Burchacki , ?ukasz Wjcik ( GKS Granat )


Dodano 06 styczeń 2018, o godzinie 00:26 przez mazowsze   Komentarze[0]

I wszystko jasne
Zako?czy?a si? runda zasadnicza NL.
Do p?fina?w awansowa?y zespo?y : Czarki , Janusze , InterClass i Chorzele.
Pozosta?e zespo?y zagraj? o miejsca V-VIII

Dzisiejsze wyniki :
Czarki - Janusze 5-3
Jakub Cichocki , Piotr Molski , Adam Lewandowski , Kamil Rutkowski , Dariusz S?awski - Marcin W?tkowski , Bartosz Wilga , Maciej Smoli?ski

GKS Granat - Sparta 1-4
Daniel Pietrzak - Bartosz Kimona-2, Jakub Sygocki , samobjcza

Chorzele - Or?y Soko?a 2-0
Arkadiusz Czaplicki , Piotr Wrbel

Olszewka - InterClass 0-14
Bartosz Or?owski - 6 ,Piotr Roman - 5 , Kacper Sawczenko - 2, Adam Niest?pski
Dodano 06 styczeń 2018, o godzinie 00:13 przez mazowsze   Komentarze[0]

ZMIANA TERMINU RUNDY PLAY -OFF NL
Niestety z mojej winy musz? prze?o?y? ca?? rund? Play Off Nocnej Ligi

I tak pierwsza runda odb?dzie si? ostatecznie

19 stycznia 2018 roku PI?TEK

19.40
zesp? z miejsca 8 zesp? z miejsca 5

20.20
Zesp? z miejsca 6 zesp? z miejsca 7

21.00
Zesp? z miejsca 1 zesp? z miejsca 4

21.40
Zesp? z miejsca 2 zesp? z miejsca 3

Druga runda i zarazem fina?owa z rozdaniem nagrd

Niedziela 21.01.2018

17.00
Mecz o VII miejsce

17.40
Mecz o V miejsce

18.20
Mecz o III miejsce

19.00
FINA?

NAJMOCNIEJ PRZEPRASZAM ZA ZAMIESZANIE !!!!!!


fina?y nie mog? odby? si? w terminie 12,14 stycznia poniewa? na hali naszej jest studniwka


Dodano 02 styczeń 2018, o godzinie 10:18 przez mazowsze   Komentarze[0]

Ostatnia kolejka
Sidma i zarazem ostatnia kolejka rundy zasadniczej Nocnej Ligi odb?dzie si? w najbli?szy pi?tek 05.01.2018 r.

B?dzie to bardzo wa?na kolejka dla wszystkich ekip.
W meczu pierwszym Czarki i Janusze powalcz? o pierwsze miejsce.Mecz drugi to walka o pierwsze punkty w lidze.Trzeci mecz to walka o wej?cie do p?fina?w.Kto wygra gra o medale.W meczu czwartym Olszewka wygrywaj?c z InterClass tak?e powalczy o medale.
B?dzie ciekawie.
Zapraszamy

Zestaw par

Pi?tek 05.01.2018

19.40
Czarki - Janusze

20.20
Sparta GKS Granat

21.00
Chorzele Or?y Soko?a

21.40
InterClass Olszewka


Dodano 02 styczeń 2018, o godzinie 10:12 przez mazowsze   Komentarze[0]

Stacja Paliw Deptu?a z Pucharem
K Grupa Mecz Wynik
1. A Po Dziab?gu Tartak Grab-Bud 0-3
2. A Olszewka Po?o? 0-0
3. B Ekipa z ?om?y Czarki 1-4
4. B Po Ibizie InterClass 1-0
5. A Po Dziab?gu Olszewka 0-2
6. A Tartak Grab-Bud Po?o? 0-0
7. B Ekipa z ?om?y Po Ibizie 0-7
8. B Czarki InterClass 1-0
9. A Po Dziab?gu Po?o? 0-4
10. A Tartak Grab-Bud Olszewka 3-0
11. B Ekipa z ?om?y InterClass 1-2
12. B Czarki Po Ibizie 1-0
13. C GKS Granat Janusze 0-1
14. C Lipa Zryw Dalanwek 0-3
15. D Or?y So?tysa Stacja Paliw Deptu?a 2-5
16. D Baranowo Chorzelaki 0-0
17. C GKS Granat Lipa 5-0
18. C Janusze Zryw Dalanwek 2-1
19. D Or?y So?tysa Baranowo 1-0
20. D Stacja Paliw Deptu?a Chorzelaki 1-0
21. C GKS Granat Zryw Dalanwek 3-0
22. C Janusze Lipa 5-1
23. D Or?y So?tysa Chorzelaki 1-1
24. D Stacja Paliw Deptu?a Baranowo 3-2

25. 1/4 Tartak Grab-Bud GKS Granat 3-0
26. 1/4 Po?o? Janusze 1-2
27. 1/4 Czarki Or?y So?tysa 4-0
28. 1/4 Po Ibizie Stacja Paliw Deptu?a 2-4

29. P?fina? Tartak Grab-Bud Czarki 1-2
30. P?fina? Janusze Stacja Paliw Deptu?a 0-2

31. O III miejsce Janusze Tartak Grab-Bud 2-1

32. Fina? Czarki Stacja Paliw Deptu?a 2-2 5-6 k.


Najlepszy bramkarz - Jakub Cichocki ( Czarki )
Najlepszy strzelec - Kamil Jastrz?bski 10 bramek ( Stacja Paliw Deptu?a )

Podzi?kowania za pomoc w organizacji turnieju dla Kingi Krajewskiej oraz Dominika Wal?dziaka.

Dodano 30 grudzień 2017, o godzinie 20:31 przez mazowsze   Komentarze[0]

Regulamin
REGULAMIN TURNIEJU SYLWESTROWY PI?KI NO?NEJ

Cel imprezy:
popularyzacja form aktywnego wypoczynku;
integracja ?rodowisk pi?karskich.
Miejsce i termin:
Hala Widowiskowo Sportowa w Jednoro?cu,
30 grudzie? 2017 r. godz. 08.30 / sobota /

UCZESTNICTWO

1.Turniej Sylwestrowy w Jednoro?cu przeznaczony s? dla wszystkich ch?tnych zawodnikw, zrzeszonych i niezrzeszonych w klubach futsalu i pi?ki no?nej PZPN
2.Zawodnicy musz? mie? uko?czone 15 lat i powinni posiada? wa?ne badania lekarskie zawodnicy uczestnicz? w rozgrywkach na w?asn? odpowiedzialno??
3.Dru?yna musi mie? opiekuna (kierownika dru?yny). Mo?e by? nim zawodnik bior?cy czynny udzia? w rozgrywkach
4.Uczestnicy turnieju ubezpieczaj? si? na koszt w?asny
5.Organizator nie ponosi odpowiedzialno?ci prawnej za udzia? w rozgrywkach osb chorych i wynikaj?cych z tego powodu wypadkw. Nie ponosi tak?e odpowiedzialno?ci za wypadki powsta?e w czasie gry ka?dego z zawodnikw.

Przepisy gry:
Czas gry raz 10 minut
O zatrzymaniu czasu decyduje tylko i wy??cznie s?dzia zawodw.
Liczba zawodnikw na boisku 5 ( 4 plus bramkarz )
Nie obowi?zuje przepis o spalonym,
Aut bramkowy wyrzucany jest r?k?
Zmiany zawodnikw tzw. hokejowe ( zawodnik mo?e zej?? z boiska tylko w strefie zmian)
Ka?da zmiana zawodnikw poza obszarem zmian skutkuj? kar? 1 minuty dla zawodnika zmieniaj?cego,
Nowy zawodnik mo?e wej?? na boisko tylko w momencie gdy jego partner opu?ci? boisko w strefie zmian,
Ka?dy rzut z autu jest rzutem po?rednim wykonywanym nog?, pi?ka stoj?ca na linii lub poza lini?,
Odleg?o?? muru od pi?ki przy sta?ych fragmentach gry wynosi minimum 5 metrw
Wszystkie rzuty wolne s? rzutami bezpo?rednimi. Obowi?zuje odleg?o?? 5 m od miejsca wykonywania sta?ego fragmentu gry - rzutu wolnego, rzutu ro?nego, rzutu z autu. Zawodnik wykonuj?cy sta?y fragment gry mo?e prosi? s?dziego o odsuni?cie przeciwnika na odleg?o?? 5 m. Na wykonanie ka?dego sta?ego fragmentu gry zesp? ma 4 sekundy
Rzut karny wykonywany jest z odleg?o?ci 6 m od bramki, z linii pola karnego
Obowi?zuje zakaz gry w?lizgiem w kontakcie z przeciwnikiem. W?lizgami mo?na ratowa? wychodz?ca pi?k? oraz wchodzi? bez zagro?enia dla wsp?zawodnika
Ka?dy w?lizg w kontakcie z przeciwnikiem- rzut wolny dla przeciwnej dru?yny.
Ka?dy w?lizg we w?asnym polu karnym - rzut karnym dla przeciwnej dru?yny
Kary:
2 minuty : niesportowe zachowanie , zbyt ostra gra , zagranie specjalne r?k?
za wyj?tkowo niesportowe zachowanie zawodnik mo?e zosta? wykluczony z rozgrywek. Decyzje podejmuje organizator po zasi?gni?ciu opinii s?dziw i kierownikw dru?yn. Decyzje s?dziego s? niepodwa?alne. Za komentowanie oraz ubli?anie arbitrowi zawodnik mo?e by? ukarany kar? w postaci usuni?ty z rozgrywek ligowych bez prawa uczestnictwa w dalszych edycjach ligi
Za dokonanie niew?a?ciwej zmiany kara 1 minuty
Dru?yna ktra gra w os?abieniu po straconej bramce uzupe?nia sk?ad.
Je?eli za jedno przewinienie z ka?dej ekipy schodzi zawodnik na kar? po straconej bramce przez ktry? z zespo?w nie uzupe?niamy sk?adw.
Je?eli kar? dostanie bramkarz, mo?e zej?? za niego inny wyznaczony zawodnik
Bramkarz:
Bramkarz ma prawo do chwytu pi?ki r?k? wy??cznie w polu karnym, ktre okre?la linia 6 m od bramki (p?kole)
Aut bramkowy bramkarz wprowadza pi?k? do gry r?k? z dowolnego miejsca pola karnego w czasie 4 sekund
Bramkarz nie mo?e dotkn?? pi?ki po raz drugi, zanim nie dotknie jej inny zawodnik
Za w/w wymienione przewinienia zesp? pope?niaj?cy jest karany rzutem wolnym z linii pola karnego
Bramkarz z autu bramkowego wznawia gr? tylko i wy??cznie r?k?. Pi?k? mo?e gra? w dowolne miejsce na boisku.
Zabronione jest stosowanie obuwia z czarn? podeszw?
S?dzia nie dopu?ci zawodnika do gry wyst?puj?cego w nieprawid?owym obuwiu.
Zawodnik nie mo?e nosi? na sobie czegokolwiek, co mog?oby zagrozi? bezpiecze?stwu innych zawodnikw.

Za zwyci?stwo dru?yna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 pkt., przegrana 0 pkt.,

O kolejno?ci w tabeli decyduje w kolejno?ci:
wi?ksza ilo?? zdobytych punktw,
wynik bezpo?redniego pojedynku mi?dzy dru?ynami (w przypadku 3 lub wi?cej dru?yn ma?a tabela uwzgl?dniaj?ca wyniki TYLKO bezpo?rednich pojedynkw),
lepsza r?nica bramek
wi?ksza liczba strzelonych goli
rzuty karne mi?dzy zainteresowanymi dru?ynami
? zawody zostan? rozegrane w czterech grupach , w grupach system ka?dy z ka?dym
dru?yny, ktre zajm? pierwsze i drugie miejsca w grupach awansuj? dalej i zagraj? w ?wier?fina?ach
zwyci?scy ?wier?fina?w zagraj? w p?fina?ach
w przypadku remisu w meczach p?fina?owych, finale i o miejsca wykonywane b?d? po trzy rzuty karne (nast?pnie karne do pierwszej pomy?ki).
Nagrody:
o puchar za zaj?cie I ,II i III miejsce puchary,
o najskuteczniejszy zawodnik statuetka;
o najlepszy bramkarz statuetka

POSTANOWIENIA KO?COWE
Organizator nie ponosi ?adnej odpowiedzialno?ci prawnej za wypadki wynikaj?ce z udzia?u w zawodach osb chorych oraz skutki wypadkw przed, po i w czasie gry.
Organizator nie ponosi odpowiedzialno?ci za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
Przyst?pienie do udzia?u w rozgrywkach wi??e si? z przyj?ciem w/w regulaminu
W przypadku konieczno?ci wezwania s?u?b medycznych, wszelkie koszty pokrywa dru?yna uczestnicz?ca w rozgrywkach
Ze wzgl?du na bezpiecze?stwo zawodnicy nie mog? wyst?powa? w okularach, ?a?cuszkach, kolczykach itp.
W przypadku jakiegokolwiek nieszcz??liwego wypadku, ktry spowodowa? utrat? zdrowia w?asnego lub osb drugich odpowiedzialno?? prawna spada na sprawc?
Interpretacja niniejszego regulaminu przys?uguje organizatorom

Krytyki orzecze? s?dziowskich i protestw nie przyjmuje si? ze wzgl?du na przyjazny charakter turnieju.
Dodano 26 grudzień 2017, o godzinie 23:42 przez mazowsze   Komentarze[0]

WESO?YCH ?WI?T
Najserdeczniejsze ?yczenia szcz??liwych i radosnych ?wi?t Bo?ego Narodzenia z podzi?kowaniami za dotychczasowe odwiedziny naszej strony sk?ada dru?yna Mazowsze Jednoro?ec.
Dodano 24 grudzień 2017, o godzinie 10:12 przez mazowsze   Komentarze[0]

Znamy grupy
Poznali?my grupy w jakich zagraj? dru?yny w Sylwestrowym Turnieju Pi?karskim.

Grupa A
Po Dziab?gu
Trartak Grab-Bud Pienice
Po?o?
Olszewka

Grupa B
Ekipa z ?om?y
Czarki
Po Ibizie
InterClass

Grupa C
GKS Grabnat
Janusze
Lipa
Zryw Dalanwek

Grupa D
Or?y So?tysa
Stacja Paliw Depu?a
Baranowo
Chorzelaki

Grupa A i B gra o godzinie 8.30
Grupa C i D 11.00
Dodano 23 grudzień 2017, o godzinie 18:28 przez mazowsze   Komentarze[0]

Troch? zmian
Nie 12 ale 16 zespo?w wyst?pi w Sylwestrowych Turnieju Pi?ki No?nej w Jednoro?cu.

Ekipy zostan? podzielone na 4 grupy A,B,C,D po 4 zespo?y ka?da.W grupie gramy systemem ka?dy z ka?dym.

Czas gry jedna po?owa 10 minut

W grupa A i B zagra o godzinie 8.30 , grupa C,D o godzinie 11.00

Do ?wier?fina?w awansuj? po dwa najlepsze zespo?y z ka?dej grupy.

Dalszy etap :
1A-2C
1B-2D
1C-2A
1D-2B

P?fina?:
zw 1A-2C - 1D-2B
zw 1B-2D - 1C-2A

Nast?pnie mecz o trzecie miejsce i fina?.

Losowanie grup nast?pi w pi?tek.

Dru?yny ktre zagraj?:
Janusze
Czarki
GKS Granat
Tartak Grab-Bud Pienice
Ekipa z ?om?y
Po Dziab?gu ( FC Kalosze )
Po Ibizie
Chorzelaki
Lipa
ZRYW Dalanwek
Po?o?
Or?y So?tysa
InterClassc
Stacja Paliw Deptu?a
Olszewka
Baranowo
Dodano 19 grudzień 2017, o godzinie 22:38 przez mazowsze   Komentarze[0]

KURS S?DZIEGO
Wydzia? S?dziowski Ciechanowsko - Ostro??ckiego OZPN przyjmuje zapisy na kurs s?dziego pi?ki no?nej. Aby zapisa? si? na kurs nale?y pobra? kwestionariusz, wype?ni? go oraz przes?a? na adres
jacek-mulawka@wp.pl lub dostarczy? listownie b?d? osobi?cie do siedziby zwi?zku COOZPN (ul. 3 Maja 7, 06-400 Ciechanw).

Koszt kursu wynosi 200 z?, a zapisy jeszcze trwaj?!
Planowane rozpocz?cie kursu to stycze? 2018 r.
W przypadku grupy powy?ej 10 osb zaj?cia b?d? odbywa?y si? w Ostro??ce.
Mog? si? zg?asza? osoby urodzone w 2002 roku i starsze.

Wymagane dokumenty:

- podanie (ankieta kwestionariusz) kandydata ,
- dwa zdj?cia (takie same)
- za?wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza? do czynnego s?dziowania,
- o?wiadczenie o niekaralno?ci kandydata - do pobrania ze strony i poni?ej,
- zgod? opiekuna ustawowego na udzia? w kursie (dot. kandydatw poni?ej 18 roku ?ycia) - do pobrania ze strony i poni?ej.

Po zako?czeniu kursu kandydat uzyskuje miano s?dziego prbnego Wydzia?u S?dziowskiego C - O OZPN.
Wszystkich zainteresowanych kibicw, zawodnikw i sympatykw futbolu zapraszamy!

Wi?cej informacji udziela referent ds. Programu Mentorskiego Wydzia?u S?dziowskiego C-O OZPN - Jacek Mulawka tel. 512 378 723, jacek-mulawka@wp.pl
Wymagane dokumenty rwnie? na pod linkiem: http://ws.coozpn.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=14&Itemid=121
Dodano 19 grudzień 2017, o godzinie 21:41 przez mazowsze   Komentarze[0]
Użytkownik
Hasło
Pamiętaj przez tydzień
On-Line: 13
LDrużynaP
1.Makowianka Makw Mazowiecki36
2.Nadnarwianka Pu?tusk35
3.Ostrovia Ostrw Mazowiecka32
4.Kryszta? Glinojeck32
5.?bik Nasielsk31
[więcej...]
LpZawodnikGole
1.Ska?a Daniel8
2.Grabowski Adam4
3.Bors ?ukasz2
4.Jab?o?ski Marcin1
-W?tkowski Marcin1
-Piotrak Artur1
-Ciuba Robert1
Wrzesień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Copyright ® 2006-2019 by Mazowsze Jednorożec
www.000webhost.com