Strona Główna | Filmiki

Nadle?nictwo Parciaki
Ksi?dz Andrzej Kron
Stacja Paliw w Jednoro?cu
Mariusz Mikulak
CK Troszyn
GKS Strzegowo
Iskra Krasne
Korona Szyd?owo
Kryszta? Glinojeck
Makowianka Makw Maz
Nadnarwianka Pu?tusk
Orzyc Chorzele
Ostrovia Ostrw Mazo
PAF P?o?sk
Sona Nowe Miasto
T?cza Ojrze?
Wkra Bie?u?
Wkra Sochocin
?bik Nasielsk
B-klasa 90 minut
Bartnik Myszyniec
Ciech. - Ostro. OZPN
GUKS Krasnosielc
IV Liga-90 minut
Klasa A 90minut.pl
LO 90minut.pl
??czy nas pi?ka
Mazowsze
MKS Ciechanw
MKS Przasnysz
MZPN
Orze? Sypniewo
Pi?ka na Mazowszu
Rzeku?
?wit Baranowo

WESO?YCH ?WIT I SZCZ?LIWEGO NOWEGO ROKU!!!
Najserdeczniejsze ?yczenia szcz??liwych i radosnych ?wi?t Bo?ego Narodzenia oraz wszelkiej pomy?lno?ci i sukcesw w nadchodz?cym roku wraz z podzi?kowaniami za dotychczasowe odwiedziny naszej strony sk?ada dru?yna Mazowsze Jednoro?ec.
Dodano 19 grudzień 2010, o godzinie 22:20 przez Mazowsze Jednoro?ec   Komentarze[2]

Finanse
Z okazji zbli?aj?cego si? ko?ca roku 2010 chcia?bym si? odnie?? do spraw finansowych dotycz?cych naszej dru?yny Mazowsza oraz s?siadw za miedzy dru?yny z Parciak. Na pocz?tku roku zosta?a przyznana dotacja z Urz?du Gminy na obydwa kluby w wysoko?ci 57 tysi?cy -Mazowszu przyznano 38 tysi?cy a Jantarowi 19 tysi?cy. Oglnie ?mieszne s? to pieni?dze ale dobrze ?e i tyle dostali?my. Przyznanie dotacji obydwu klubom jest zrozumia?e i nie mam do tego zastrze?e?, ale rozdzielenie tej kwoty jest ju? w ogle niezrozumia?e.
[czytaj relacj?]Dodano 19 grudzień 2010, o godzinie 17:34 przez arturpiotrak   Komentarze[9]

Fatalna gra i 12 miejsce w turnieju
Mazowsze zaj??o 12 miejsce w turnieju o Puchar Burmistrza Przasnysza.
Wyniki:
Grupa
Mazowsze-Ciechanw 1-3 (Bors)
Mazowsze-Krzyniak 1-3(Piotrak)
Mazowsze-MaxBud 2-5(Kobyli?ski,Krawczyk)
Mecz o 11 miejsce
Mazowsze-Krasnosielc 1-6(R.Ciuba)

Wyniki pozosta?ych meczy(ze strony http://www.orzycchorzele.bnx.pl/news.php):
[czytaj relacj?]
Dodano 11 grudzień 2010, o godzinie 16:28 przez arturpiotrak   Komentarze[3]

TURNIEJ HALOWY
W sobot? ekipa Mazowsze Jednoro?ec uda si? na turniej halowy do Przasnysza by zmierzy? si? na corocznym turnieju o:
PUCHAR STAROSTY POWIATU I BURMISTRZA PRZASNYSZA
Po losowaniu grupy turnieju przedstawiaj? si? nast?puj?co:

GRUPA A:

1. Mazowsze Jednoro?ec

2. Krzyniak Krzynow?oga Ma?a

3. OLD Stars Ciechanw

4. MAX-BUD

5. Jantar Parciaki

GRUPA B:

1. Orzyc Chorzele

2. Juniorzy MKS Przasnysz

3. Korona Szyd?owo

4. Opia Opinogra

GRUPA C:

1. MKS Przasnysz senior (zawodnicy miejscowi)

2. GUKS Krasnosielc

3. Konopianka Konopki

4. T?cza Ojrze?

Mecze trwaj? po 13 minut. Z ka?dej grupy wychodzi po jednej dru?ynie (pierwsza) i druga z najlepszym bilansem punktowym. 2 dru?yny, ktre wysz?y z jednej grupy nie mog? gra? ze sob? w p?finale. Pary p?fina?owe b?d? losowane. Nast?pnie odb?d? si? mecze o miejsca. Pierwsze 4 dru?yny otrzymuj? puchary. Nagrody indywidualne (statuetki) otrzymaj?: najlepszy zawodnik, najlepszy strzelec, najlepszy bramkarz. W godzinach od 12 do 13 odb?dzie si? posi?ek.Na turniej ten wyje?d?aj?:
Artur Piotrak,Rafa? Krawczyk,Krzysztof Tworkowski,Piotr St?pkowski,Rafa? Obr?bski,Jacek Kobyli?ski,Robert Ciuba,?ukasz Skorupski,Gabry? ?abi?ski,?ukasz Bors

Wyjazd na turniej 8.00
Dodano 06 grudzień 2010, o godzinie 21:17 przez arturpiotrak   Komentarze[0]

Bez bramkarza ani rusz
Bez 5 zawodnikw z pierwszego sk?adu(Wiktorski,Kobyli?ski,Piotrak,R.Krawczyk i Bors)Mazowsze przyst?pi?o do ostatniego meczu ligowego.Przy takim os?abieniu Jednoro?ec zremisowa? 2-2 (0-1).Swojego dnia nie mia? bramkarz naszej dru?yny ktry przepu?ci? fatalne bramki.
Braki zdobyli:Robert Ciuba,Arek Krawczyk
Sk?ad:
Skorupski-G?ska,Siedlecki,Tworkowski,Orzo?-Wjcik(Lenarciak),St?pkowski,Obr?bski,Ma?kowski-R.Ciuba,A.Krawczyk
Dodano 14 listopad 2010, o godzinie 15:39 przez arturpiotrak   Komentarze[1]

Ostatni mecz rundy
W najbli?sz? niedziel? o godzinie 13.00 Mazowsze rozegra ostatni mecz w rundzie jesiennej.Przeciwnikiem naszej ekipy b?dzie zesp? Opia Opinogra.
serdecznie zapraszamy na spotkanie
Dodano 11 listopad 2010, o godzinie 14:38 przez arturpiotrak   Komentarze[0]

Pora?ka
Mazowsze Jednoro?ec uleg?o na wyje?dzie dru?ynie Konopianki Konopki 1-3 (1-0).
Po pierwszej po?owie prowadzili?my 1-0, a powinni?my 2-0 ale s?dzia nie wiedzie? czemu nie uzna? nam bramki.Po meczu przyzna? nam racj? ale powiedzia? ?e jak by uzna? bramk? to by by? wynik 2-3 a nie 1-3 a wi?c nic by to nie zmieni?o!!!
Bramka:
Ciuba
Sk?ad:
Skorupski-G?ska,Bors,St?pkowski,R.Krawczyk-Ma?kowski(Lenarciak),Obr?bski,Wiktorski,Ciuba(Orzo?)-Kobyli?ski(Wjcik),Piotrak
Dodano 07 listopad 2010, o godzinie 17:08 przez arturpiotrak   Komentarze[14]

Zmiana terminu meczu
Mecz pomi?dzy Konopiank? Konopki a Mazowsze Jednoro?ec zosta? przesuni?ty na niedziel? 7 listopada godzina 14.00.(pierwotnie mecz mia? si? odby? 06.11.2010r.)
Wyjazd na mecz 11.30
Dodano 03 listopad 2010, o godzinie 16:23 przez arturpiotrak   Komentarze[0]

STOP TAKIEMU ZACHOWANIU
Nie mo?e tak by? ?e zawodnicy dru?yny z Jednoro?ca s? obra?ani przez w?asnych kibicw na meczu.Mo?na komentowa? ?e kto? gra ?le,?e ?le podaje,?le kopie pi?k? itd ale nie mo?e by? sytuacji ?e s? obra?ani,wyzywani od ch...,k.....Ja wiem ?e kibic przychodzi na mecz i ma prawo mwi? co chce,ale uwa?am ?e s? pewne granice ktrych nie nale?y przekracza?.Co komu? winny jest ch?opak z Baranowa ktry od 3 lat meczu nie opu?ci??Jak siada na ?awce to si? nie obra?a(w przeciwie?stwie do niektrych z Jednoro?ca),po?wi?ca swoje zdrowie dla obcej miejscowo?ci.I jest szykanowany prawie w ka?dym meczu!!!Co jest winny taki Bocian, ktremu mecz nie wyszed? a komentarze s? ?e niech sp.... do Anglii?!Co on komu? zrobi??Ka?dy mo?e mie? s?abszy dzie?,ka?demu mo?e co? nie wychodzi?, ale ?eby w taki sposb dopingowa??To si? w g?owie nie mie?ci.
To s? m?odzi ludzie i ka?d? krytyk? pryzmuj? do siebie.Zamiast ich wspiera? to ich do?ujemy jeszcze bardziej.
Je?dzimy na mecze do r?nych miejscowo?ci i tam czy dru?yna wygrywa czy nie kibice s? zawsze za swoimi, w ?yciu nie s?ysza?em ?eby wyzywali swoich.O naszych kibicach nie mo?na tego powiedzie?.Najg?o?niej krzycz? Ci co kiedy? w pi?k? grali, lub prbowali gra?.Nie wysz?o im a teraz si? wy?ywaj?.Usi?dzie taki jeden z drugim na trybunach i jad?!A jak sami grali w pi?k? to sine czo?o mieli po ka?dym meczu!!!
Mamy taki sk?ad jaki mamy, my?l? ?e ka?dy wychodzi na boisko ?eby da? z siebie wszystko.Je?li kto? my?li ?e jaki? gracz wychodzi ?eby ?le poda?,?le strzeli? to si? myli.Ka?dy gra jak umie.Gramy za darmo,po?wi?camy swoje zdrowie ale nikt tego nie docenia.Szczeglny szacunek powinien by? w?a?nie dla ch?opakw doje?d?aj?cych, tych z Po?oni,Baranowa bo graj? dla obcych sobie miejscowo?ci i nic z tego nie maj?,nawet z?otwki.
Robimy co? ?eby w tej miejscowo?ci si? dzia?o,przynajmniej w niedziel? a s?yszymy ?e jeste?my tacy a tacy.I to jak wygrywamy mecze!
Je?li kto? chce pogra? i uwa?a ?e lepiej zagra od jednego czy drugiego to ja zapraszam do klubu.Ka?dy zawodnik si? przyda,a na boisku poka?e jaki z niego pi?karz.
Jak b?dzie taka sytuacja jaka jest to nied?ugo nie b?dzie nikt gra?, bo po co gra? i dla kogo?
Dodano 31 październik 2010, o godzinie 19:03 przez arturpiotrak   Komentarze[12]

Festiwal nieskuteczno?ci
Mazowsze wym?czy?o zwyci?stwo z zespo?em Gryf Kownaty ??dowe 2-0 (1-0).
Bramki dla Mazowsza zdobyli:
Kobyli?ski,Piotrak
Sk?ad:
Skorupski-G?ska,Siedlecki,Bors,St?pkowski-A.Krawczyk(Lenarciak),Obr?bski,Wiktorski,Tworkowski-Kobyli?ski(Ciuba),Piotrak
Dodano 31 październik 2010, o godzinie 16:44 przez arturpiotrak   Komentarze[8]
Użytkownik
Hasło
Pamiętaj przez tydzień
On-Line: 14
LDrużynaP
1.Makowianka Makw Mazowiecki36
2.Nadnarwianka Pu?tusk35
3.Ostrovia Ostrw Mazowiecka32
4.Kryszta? Glinojeck32
5.?bik Nasielsk31
[więcej...]
LpZawodnikGole
1.Ska?a Daniel8
2.Grabowski Adam4
3.Bors ?ukasz2
4.Jab?o?ski Marcin1
-W?tkowski Marcin1
-Piotrak Artur1
-Ciuba Robert1
Wrzesień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Copyright ® 2006-2019 by Mazowsze Jednorożec
www.000webhost.com