Strona Główna | Filmiki

Nadle?nictwo Parciaki
Ksi?dz Andrzej Kron
Stacja Paliw w Jednoro?cu
Mariusz Mikulak
CK Troszyn
GKS Strzegowo
Iskra Krasne
Korona Szyd?owo
Kryszta? Glinojeck
Makowianka Makw Maz
Nadnarwianka Pu?tusk
Orzyc Chorzele
Ostrovia Ostrw Mazo
PAF P?o?sk
Sona Nowe Miasto
T?cza Ojrze?
Wkra Bie?u?
Wkra Sochocin
?bik Nasielsk
B-klasa 90 minut
Bartnik Myszyniec
Ciech. - Ostro. OZPN
GUKS Krasnosielc
IV Liga-90 minut
Klasa A 90minut.pl
LO 90minut.pl
??czy nas pi?ka
Mazowsze
MKS Ciechanw
MKS Przasnysz
MZPN
Orze? Sypniewo
Pi?ka na Mazowszu
Rzeku?
?wit Baranowo

W niedziel? sparing
W najbli?sza niedziel? o godzinie 12.00 Mazowsze Jednoro?ec rozegra mecz sparingowy z zespo?em Orzyc Chorzele.
Mecz odb?dzie si? w Jednoro?cu.
Wszystkich kibicw zapraszamy na to spotkanie
Dodano 22 luty 2011, o godzinie 22:58 przez arturpiotrak   Komentarze[1]

SPARING ODWO?ANY
Ze wzgl?du na bardzo z?e warunki atmosferyczne, zal?gaj?cy na boisku ?nieg jutrzejszy mecz sparingowy z zespo?em Wa?pusza 07 zostaje odwo?any.
Dodano 19 luty 2011, o godzinie 13:40 przez arturpiotrak   Komentarze[0]

Kolejny sparing
W drugim meczu sparingowym Mazowsze Jednoro?ec zmierzy si? z dru?yn? Wa?pusza 07.
Spotkanie zostanie rozegrane w najbli?sz? niedziel? 20.02.2011r. o godzinie 12.00 w Jednoro?cu.
Wszystkich kibicw zapraszamy na to spotkanie.
Dodano 14 luty 2011, o godzinie 20:57 przez arturpiotrak   Komentarze[2]

Pierwszy sparing
W swoim pierwszym meczu sparingowym Mazowsze zremisowa?o na wyje?dzie z ekip? Omulwi Wielbark 2-2.
Do przerwy wygrywali?my 2-0 po bramkach Artura Piotraka, po przerwie gospodarze doprowadzili do remisu.
W sk?adzie zadebiutowa?o dwch nowych zawodnikw,Rafa? Ogonowski (?wit Baranowo) i Gabry? ?abi?ski (juniorzy Mazowsza).
Sk?ad:
Burchacki-Bors,St?pkowski,Gaska(Wilga),Ogonowski(Orzo?)- Krawczyk(?abi?ski),Obr?bski,Ma?kowski,R.Ciuba-Piotrak,Kobyli?ski
Dodano 13 luty 2011, o godzinie 15:52 przez arturpiotrak   Komentarze[0]

?mija i Bocian opuszczaj? Mazowsze
Pragn? poinformowa?,?e dru?yn? Mazowsza Jednoro?ec opu?ci?o 2 zawodnikw.Kapitan zespo?u Grzegorz Siedlecki przenis? si? do zespo?u Legion warszawa(LO W-wa).jest to transfer definitywny.
Zesp? Mazowsza opu?ci? tak?e Arek Krawczyk ktry wyjecha? za granic? i ju? nie b?dzie zawodnikiem Mazowsza.
Z tego miejsca chcia?bym podzi?kowa? obydwu zawodnikom za gr? w Mazowszu i ?yczy? im najlepszego
Dodano 08 luty 2011, o godzinie 22:54 przez arturpiotrak   Komentarze[18]

Pierwszy mecz sparingowy
W najbli?sz? niedziel? Mazowsze Jednoro?ec rozegra pierwszy mecz sparingowy, przed rozpocz?ciem rewan?owej rundy A-klasy. Przeciwnikiem naszej dru?yny b?dzie zesp? Omulew Wielbark. Jest to ekipa wyst?puj?cy w warmi?sko-mazurskiej lidze okr?gowej, zajmuje obecnie 4 miejsce.
Wyjazd na mecz niedziela godzina 11.30
Dodano 08 luty 2011, o godzinie 13:51 przez arturpiotrak   Komentarze[0]

Wyniki turnieju
Grupa A :
1.Zryw Jedwabno
2.GUKS Krasnosielc
3.Orzyc Chorzele
4.Mazowsze Jednoro?ec

Zryw-Mazowsze -2-0
Orzyc-GUKS 1-3
GUKS-Zryw 1-1
Orzyc-Mazowsze 5-2
GUKS-Mazowsze 2-1
Orzyc-Zryw 4-1

Grupa B.
1.Rzekunianka Rzeku?
2.Orze? Sypniewo
3.Omulew Wielbark
4.Krzyniak Krzynow?oga Ma?a

Omulew-Orze? 0-1
Rzeku?-Krzyniak 1-0
Omulew-Rzeku? 1-2
Rzeku?-Orze? 4-0
Omulew-Krzyniak 1-1
Orze?-Krzyniak 3-0

P?fina?y:
Zryw-Orze? 0-0 3-2k.
Rzeku?-GUKS 0-0 0-2 k.

O miejsca:
VII
Mazowsze-Krzyniak 3-0
V
Orzyc-Omulew 1-1 3-1 k.
III
Orze?-Rzeku? 2-1
I
Zryw-GUKS 2-0
Dodano 23 styczeń 2011, o godzinie 17:31 przez arturpiotrak   Komentarze[2]

PLAN MECZY SPARINGOWYCH

13.02.2011r.- Omulew Wielbark
20.02.2011r.- Wa?pusza 07
27.02.2011r.- Orzyc Chorzele
06.03.2011r. - ?wit Baranowo
13.03.2011r.- Kurpik Kadzid?o
20.03.2011. – GUKS Krasnosielc

Miejsca i godziny meczy sparingowych nie zosta?y jeszcze ustalone
Dodano 19 styczeń 2011, o godzinie 17:31 przez arturpiotrak   Komentarze[3]

Turniej w Chorzelach
W najbli?sza niedziel? Mazowsze uda si? na turniej halowy do Chorzel.
Grupa A :
1.Orzyc Chorzele,
2.Mazowsze Jednoro?ec,
3.Zryw Jedwabno
4.GUKS Krasnosielc.
Grupa B.
1.Omulew Wielbark,
2.Rzekunianka Rzeku?
3.Krzyniak Krzynow?oga Ma?a
4.Orze? Sypniewo

Pocz?tek turnieju o godz. 9:00

Sk?ad na turniej:
Artur Piotra,Przemek Wiktorski,Wojtek G?ska,Krystian Burchacki,Piotr St?pkowski,Rafa? Obr?bski,Jacek Kobyli?ski,Robert Ciuba,?ukasz Wjcik
Dodano 17 styczeń 2011, o godzinie 20:37 przez arturpiotrak   Komentarze[1]

Wywiad w Tygodniku Przasnyskim
Zamieszczam tre?? wywiadu z Arturem Piotrakiem jaki ukaza? si? w dniu dzisiejszym w Tygodniku Przasnyskim:
Spadek z okr?gwki do A klasy tylko na jeden sezon, czy Mazowsze pana zdaniem awansuje.
Chcia?bym ?eby to by? jeden sezon, ale czy tak b?dzie, nie wiadomo. To jest sport. Za?o?eniem dalej pozostaje awans, i zrobimy wszystko ?eby tak si? sta?o.
Jak pan oceni postaw? dru?yny, w rundzie jesiennej?
Szczerze to runda jesienna by?a bardzo s?aba w naszym wykonaniu. Powodem g?wnym by?a wymiana pokoleniowa w naszym zespole. Zawodnicy 16-18 letni zacz?li gra? w pierwszym sk?adzie i nie zawsze radzili sobie z gr? na poziomie seniorskim. Du?ym minusem by?a te? ci?g?a rotacja w sk?adzie.
W jakich meczach mo?na by?o ugra? wi?cej punktw ?
Najbardziej bol? pora?ki w Pniewie i Baboszewie . Te pora?ki dla mnie s? niezrozumia?a do tej pory. W obydwu meczach prowadzili?my, byli?my lepsi i przez g?upie b??dy mecze przegrali?my.
Ktrzy zawodnicy zas?uguj? na miano liderw zespo?u?
Na pewno takim zawodnikiem jest Grzegorz Siedlecki, kapitan na boisku jak i poza nim. Na pewno Ada? Grabowski i Krzysiek Tworkowski maj? du?y wp?yw na oblicze zespo?u. Na jesieni w/w zawodnicy cz?sto byli nieobecni z r?nych przyczyn na meczach co w znacz?cy sposb odbija?o si? na wynikach.
Jak pan ocenia najm?odsz? grup?, w dru?ynie?
M?odzi zawodnicy radz? sobie bardzo dobrze, a tacy zawodnicy jak Robert Ciuba i Jacek Kobyli?ski ju? stanowi? o sile zespo?u. Szkoda ?e z gry zrezygnowa? Rafa? B?czek bo ch?opak ma papiery na granie. Du?? nadziej? wi??e z rocznikiem 95 gdzie gra kilku fajnych ch?opakw i ju? na wiosn? b?d? systematycznie "wchodzi?” do pierwszej dru?yny.
Co trzeba zrobi?, aby dru?yna wygrywa?a jak najcz??ciej?
Podstawa to stabilizacja. Nie zagrali?my dwch meczy pod rz?d w tym samym sk?adzie. Ci?g?e rotacje nie s?u?? dru?ynie.
Innym wa?nym czynnikiem jest mentalno?? niektrych zawodnikw. Ka?dy musi wiedzie? i mie? ?wiadomo?? ?e jest potrzebny w dru?ynie.
Kto odejdzie, a kto dojdzie zim??
Z gry w Mazowszu zrezygnowa? Arek Krawczyk, ktry wyje?d?a za granic?. Co do wzmocnie? to na razie sondujemy kto by mg? przyj?? do Mazowsza. Rozmawia?em z Paw?em Kuzi? z Baranowa a tak?e Ma?kiem Wierzbickim z Krzyniaka ale obydwaj nie wyrazili zainteresowania powrotem do naszej dru?yny. Co do innych z ktrymi rozmawiam wol? nie mwi? dopki nie okre?l? si? sami.
Co z Adamem Grabowskim?
Adasiowi zdj?li gips ponad miesi?c temu, teraz przechodzi rehabilitacje. Mwi? ?e noga goi si? dobrze. Mam nadziej? ?e Adam b?dzie gotowy na pierwszy mecz ligowy. Bardzo licz? na niego w rundzie rewan?owej gdy? jest jednym z najwa?niejszych zawodnikw w dru?ynie.
Gdzie zesp? b?dzie przygotowywa? si? do rundy wiosennej i od kiedy
Przygotowania rozpoczniemy na pocz?tku lutego. Do tego czasu pogramy troch? w siatkwk?, kosza na sali.
W okresie przygotowawczym rozegramy 5 sparingw, z Chorzelami, Baranowem, Wielbarkiem, Krasnosielcem, Kadzid?em. Zagramy te? w turnieju halowym w Chorzelach.
Wasz klub to nie tylko seniorzy. Mg?by pan co? powiedzie? na temat dru?yny m?odzie?owej?
Mamy bardzo dobry rocznik 1995.Kilku zawodnikw rokuje bardzo dobrze na przysz?o??, (m.in. Zduniak Arek, Maluchnik Oskar, ?abi?ski Gabry?, Piotrak Marek czy Pokorski Radek) i ju? niebawem mog? z powodzeniem gra? w dru?ynie seniorskiej. Tylko czy wystarczy im zapa?u i ch?ci? Teraz jest trudno ?eby zach?ci? do przyj?cia na trening a co b?dzie p?niej?

Finanse klubu. Brak pieni?dzy czy ich nadmiar?
Co do finansw na 2011 to jeszcze szczerze nie wiem na czym stoimy. Na pewno b?dzie dotacja z Urz?du Gminy, ale w jakiej kwocie tego nie wiem. Do finansowania nie garn? si? w ogle miejscowi biznesmeni. Szkoda troch? bo niewielka nawet kwota od ka?dego z nich znacznie by poprawi?a nasz bud?et.
Co do szczeg?w finansowych to zapraszam do lektury na naszej stronie internetowej www.mazowszejednoro?ec.pl Tam opisa?em jak wygl?da?y sprawy finansowe i finansowania nas w 2010 roku.

Jak wybory wp?yn? na klub. Powstaj?ca hala u?atwi wam prac? w klubie.
Widzia?em ?e jednym z postulatw nowego-starego Pana Wjta by? remont stadionu. Mam nadziej? ?e b?dzie dotrzymane s?owo i co? zacznie si? dzia? na tym obiekcie. Bo z ka?dym dniem stadion jest coraz bardziej zdewastowany. Mieli?my bardzo fajna p?yt? g?wn? ale przez zaniedbania zrobi?o si? kartoflisko. Nikt nie dba o ten obiekt i jest problem. Zero wa?owania, ma?o podlewania, ?awki rezerwowych zdewastowane. Zg?aszali?my wiele razy o poprawienie infrastruktury ale to jak walenie g?ow? w mur. Jednym uchem wpuszczaj? innym wypuszczaj?.
Co do sali gimnastycznej to jak powstanie b?dzie super, ale na razie to mo?emy gdyba?. Znaj?c ?ycie za 10 lat j? uko?cz?.
Czego ?yczy? w Roku 2011?
Dla klubu awansu do LO, dla zarz?du –lepszej wsp?pracy z UG, dla zawodnikw, trenerw-zdrowia.
Dodano 05 styczeń 2011, o godzinie 16:19 przez webster   Komentarze[3]
Użytkownik
Hasło
Pamiętaj przez tydzień
On-Line: 13
LDrużynaP
1.Makowianka Makw Mazowiecki36
2.Nadnarwianka Pu?tusk35
3.Ostrovia Ostrw Mazowiecka32
4.Kryszta? Glinojeck32
5.?bik Nasielsk31
[więcej...]
LpZawodnikGole
1.Ska?a Daniel8
2.Grabowski Adam4
3.Bors ?ukasz2
4.Jab?o?ski Marcin1
-W?tkowski Marcin1
-Piotrak Artur1
-Ciuba Robert1
Wrzesień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Copyright ® 2006-2019 by Mazowsze Jednorożec
www.000webhost.com