Strona Główna | Filmiki

Nadle?nictwo Parciaki
Ksi?dz Andrzej Kron
Stacja Paliw w Jednoro?cu
Mariusz Mikulak
CK Troszyn
GKS Strzegowo
Iskra Krasne
Korona Szyd?owo
Kryszta? Glinojeck
Makowianka Makw Maz
Nadnarwianka Pu?tusk
Orzyc Chorzele
Ostrovia Ostrw Mazo
PAF P?o?sk
Sona Nowe Miasto
T?cza Ojrze?
Wkra Bie?u?
Wkra Sochocin
?bik Nasielsk
B-klasa 90 minut
Bartnik Myszyniec
Ciech. - Ostro. OZPN
GUKS Krasnosielc
IV Liga-90 minut
Klasa A 90minut.pl
LO 90minut.pl
??czy nas pi?ka
Mazowsze
MKS Ciechanw
MKS Przasnysz
MZPN
Orze? Sypniewo
Pi?ka na Mazowszu
Rzeku?
?wit Baranowo

Pierwszy mecz sparingowy
W najbli?sz? niedziel? (12.02.2012)Mazowsze Jednoro?ec rozegra pierwszy mecz sparingowy z ekip? Orze? Sypniewo.
Mecz odb?dzie si? w Baranowie o godzinie 14.15.
Wyjazd na mecz 13.15.

Wracaj?c do tematu finansowania Mazowsza w dniu dzisiejszym Wjt Gminy poinformowa? ?e przeka?e pieni?dze na funkcjonowanie klubu.Kwota na klub mo?e by? wy?sza poniewa? z niepotwierdzonych ?rde? wiem ?e przestaje funkcjonowa? kluba Jantar Parciaki
Dodano 06 luty 2012, o godzinie 16:10 przez arturpiotrak   Komentarze[4]

Co dalej z Mazowszem?
W najbli?szy czwartek tj. 26.01.2012 zapadnie decyzja czy Mazowsze Jednoro?ec przyst?pi do rozgrywek A-klasy w rundzie wiosennej. K?opotem s? problemy finansowe, a mianowicie czy Urz?d Gminy przyzna dotacj? na funkcjonowanie klubu. Na obecn? chwil? w?adze gminne robi? straszne problemy z przyznaniem jakichkolwiek pieni?dzy na klub.
Klub Mazowsze Jednoro?ec wyst?pi? do Urz?du Gminy o dotacje w kwocie 50 tysi?cy z?otych, jednak jak okre?li?y to w?adze gminne jest to kwota bardzo, ale to bardzo zawy?ona. To ja si? pytam czy dla takiej gminy 50 tysi?cy to du?o ? Ale jak si? szuka wsz?dzie oszcz?dno?ci nie zaczynaj?c od siebie to p?niej tak wychodzi.
Kiedy? z ust najwa?niejszych osb zarz?dzaj?cych nasz? gmina, pad?y s?owa ?e dru?yna jest gminie niepotrzebna i najlepiej jak by jej nie by?o coraz bardziej si? potwierdza.
Patrz?c obiektywnie w naszej gminie jest tak, ?e najlepiej jest co? robi? charytatywnie, dok?ada? do biznesu , ale te? w taki sposb ?eby gmina na tym zarobi?a. Cokolwiek by si? nie robi?o jest negowane. Dlaczego w?adze gminne nie popatrz? na s?siednie gminy gdzie wszystko funkcjonuje bez najmniejszych problemw, kluby dostaj? dotacje, sport rozkwita. A u nas gdzie jest zaanga?owanie w sport gminy? Boisko orlik ktre jest pewnie do dzi? nieodebrane, sala ktra mia?a by? zadaszona w tym roku a jest kawa?ek muru postawionego, nie wspominaj?c stadionu pi?karskiego ktry by? kiedy? wizytwk? Jednoro?ca a teraz przypomina kartoflisko, bo tak jest zdewastowane.
Gdzie w gminnie jest kto? od sportu? By? ostatnio taki jeden Pan zatrudniony, ktry w ogle nie wiedzia? co si? dzieje, nie mia? zielonego poj?cia o sporcie, ale pracowa? bo znajomy. Pytam, co w nasze gminie robi si? w kierunku sportu? Nic , zupe?nie nic. Nawet jak cz?owiek chce ?eby ta dru?yna pi?karska jaka? by?a to zawsze k?ody pod nogi.
Jak tylko zapadnie jakakolwiek decyzja zaraz napisz? na stronie.
Dodano 23 styczeń 2012, o godzinie 20:06 przez arturpiotrak   Komentarze[19]

Wywiad dla Kuriera Przasnyskiego
Poni?ej zamieszczamy wywiad z Arturem Piotrakiem jaki ukaza? si? w dzisiejszym Kurierze Przasnyskim

Zajmujecie po rundzie jesiennej 3 miejsce w tabeli ze strat? tylko 2 punktw do lidera. Jak podsumujesz t? rund? w wykonaniu Mazowsza?
Runda w naszym wykonaniu by?a do?? przeci?tna. Grali?my falowo. Potrafili?my np wygra? mecz z wczesnym liderem na wyje?dzie aby tydzie? po tym przegra? z Unieckiem u siebie.
By?o ci??ko , ale z miejsca ktre zajmujemy po tej rundzie jestem zadowolony bo mog?o by? zdecydowanie s?abiej.

Czo?wka ligi jest bardzo wyrwnana. Jaki macie cel na przysz?? rund? i ten sezon?

Cel jest jeden ,walka o awans do LO, ale jak sam wspomnia?e? b?dzie ci??ko poniewa? liga jest bardzo wyrwnana. Mog? zagwarantowa? jednak ?e w ka?dym meczu damy z siebie wszystko

Znajdujecie si? w?rd 3 ekip, ktre straci?y w lidze najmniej bramek, ale jeste?cie te? w trjce dru?yn, ktre trafia?y do bramki rywali najrzadziej? Jakie s? wi?c plusy twojej dru?yny, a co chcesz poprawi?, zmieni?, aby skutecznie walczy? o awans?

Obron? mamy niez?? ale szwankuje skuteczno?ci. Ada? Grabowski ktry strzeli? 14 bramek nie wygra nam ka?dego meczu. Dlatego szukam zawodnikw ktrzy by poprawili gr? w ?rodku pola bo tam s? najwi?ksze braki.

[czytaj relacj?]

Dodano 13 styczeń 2012, o godzinie 17:25 przez webster   Komentarze[4]

Plan sparingowy
Mecze sparingowe przed runda wiosenn?:

12.02- Orze? Sypniewo #
19.02 - ?wit Baranowo (w Baranowie)
26.02 - Iskra Krasne #
04.03 - T?cza ?yse (w Baranowie)
11.03 - Krzyniak Krzynow?oga Ma?a#

#(miejsce i godzina do ustalenia)
Dodano 06 styczeń 2012, o godzinie 15:00 przez arturpiotrak   Komentarze[2]

Sala
Zawodnikw Mazowsza informuje ?e od tego wtorku tj 03.01.2012r w ka?dy wtorek i czwartek b?dziemy grywa? rekreacyjne na sali gimnastycznej.
Zaj?cia odbywa? si? b?d? od godziny 19 do 21.
Wszystkich prosz? o przychodzenie w miar? wolnego czasu.
Dodano 02 styczeń 2012, o godzinie 18:03 przez arturpiotrak   Komentarze[4]

Brak szalikw
Mi?o mi jest poinformowa? ?e wszystkie zamwione szaliki zosta?y sprzedane.Je?eli byli by ch?tni na zakup kolejnych szalikw to jest mo?liwo?? zamwienia kolejnej partii niestety wi??e si? to z zap?aceniem zaliczki.Wszystkich ch?tnych prosz? o kontakt.
Dodano 20 grudzień 2011, o godzinie 22:13 przez arturpiotrak   Komentarze[2]

Weso?ych ?wi?t oraz Szcz??liwego Nowego Roku
Najserdeczniejsze ?yczenia szcz??liwych i radosnych ?wi?t Bo?ego Narodzenia oraz wszelkiej pomy?lno?ci i sukcesw w nadchodz?cym roku wraz z podzi?kowaniami za dotychczasowe odwiedziny naszej strony sk?ada dru?yna Mazowsze Jednoro?ec.
Dodano 18 grudzień 2011, o godzinie 22:16 przez arturpiotrak   Komentarze[1]

Turniej w Przasnyszu
Wyniki turnieju w Przasnyszu

Korona Szyd?owo 3-2 GKS Pokrzywnica

Krzyniak 3-1 WKS Rz??nik

MKS Przasnysz I 13-1 Opia Opinogra

Orzyc Chorzele 1-1 Borovia Czernice Borowe

MKS Przasnysz II 7-3 Mazowsze Jednoro?ec

Hurtownia Ania 3-2 Konopianka Konopki

Korona Szyd?owo 7-0 Krzyniak Krzynow?oga Ma?a

GKS Pokrzywnica 0-3 WKS Rz??nik

MKS Przasnysz I 1-1 Orzyc Chorzele

Opia Opinogra 2-3 Borovia Czernice Borowe

MKS Przasnysz II 3-2 Hurtownia Ania

Mazowsze Jednoro?ec 5-2 Konopianka Konopki

Korona Szyd?owo 4-1 WKS Rz??nik

GKS Pokrzywnica 3-3 Krzyniak Krzynow?oga Ma?a

MKS Przasnysz I 6-1 Borovia Czernice Borowe

Opia Opinogra 1-2 Orzyc Chorzele

MKS Przasnysz II 3-1 Konopianka Konopki

Mazowsze Jednoro?ec 1-3 Hurtownia AniaI p?fina?:

MKS Przasnysz II 6-2 Korona Szyd?owo

II p?fina?

MKS Przasnysz I 3-2 Hurtownia Ania

Mecz o 11 miejsce

Opia Opinogra 4-3 Konopianka Konopki

Mecz o 9 miejsce

GKS Pokrzywnica 2-6 Mazowsze Jednoro?ec

Mecz o 7 miejsce

WKS Rz??nik4-1 Borovia Czernice Borowe

Mecz o 5 miejsce

Krzyniak Krzynow?oga Ma?a0-3 Orzyc Chorzele

Mecz o 3 miejsce

Korona Szyd?owo 3-1 Hurtownia Ania

Fina?:

MKS Przasnysz II 5-2 MKS Przasnysz I

Najskuteczniejszym zawodnikiem turnieju zosta? Pawe? Olszewski z MKS Przasnysz I z 10 golami na koncie. Najlepszym zawodnikiem wybrano ?ukasza Kosiorka z Korony Szyd?owo, a najlepszym bramkarzem Jaros?awa Romana z Hurtowni Ania. Trzy pierwsze dru?yny oraz wyr?nieni zawodnicy otrzymali pami?tkowe patery, a wszystkie zespo?y pami?tkowe dyplomy.
Dodano 18 grudzień 2011, o godzinie 14:54 przez arturpiotrak   Komentarze[0]

Turniej w Przasnyszu
W najbli?sz? sobot? Mazowsze uda si? na turniej do Przasnysza.
W grupie spotkamy si? z :
MKS Przasnysz II
Mazowsze Jednoro?ec
Hurtownia Ania
KS Konopianka Konopki.
Sk?ad na turniej:
Grabowski,Burchacki,Tworkowski,Bors,P.Ciuba,Piotrak,Cie?lak,Kobyli?ski
wyjazd na turniej 8.00

Inne grupy i regulamin:
GRUPA A
Korona Szyd?owo
GKS Pokrzywnica
Krzyniak Krzynow?oga
WKS Rz??nik

GRUPA B
MKS Przasnysz I
Opia Opinogra
Orzyc Chorzele
Borovia Czernice Borowe

GRUPA C
MKS Przasnysz II
Mazowsze Jednoro?ec
Hurtownia Ania
KS Konopianka Konopki

REGULAMIN HALOWEGO TURNIEJU PI?KI NO?NEJ O PUCHAR BURMISTRZA PRZASNYSZA
[czytaj regulamin]
Dodano 13 grudzień 2011, o godzinie 22:52 przez arturpiotrak   Komentarze[0]

BD SZALIKI MAZOWSZA
Mog? Pa?stwa poinformowa? ?e przed ?wi?tami Bo?onarodzeniowymi b?d? do kupienia szaliki dru?yny Mazowsza Jednoro?ec.Obecnie szaliki s? zamwione i czekam na realizacj? zamwienia, co potrwa oko?o 2-3 tygodni.Liczba szalikw b?dzie ograniczona, chyba ?e b?dzie zamwienie na du?? ilo?? to taka zostanie zamwiona.Na obecn? chwil? liczba szalikw to 30 sztuk.
Koszt takiego szalika to kwota 30 z? za sztuk?.
Wszystkich ktrzy s? zainteresowani zakupieniem prosz? o kontakt.
artipiotrak@wp.pl
Dodano 29 listopad 2011, o godzinie 18:00 przez arturpiotrak   Komentarze[6]
Użytkownik
Hasło
Pamiętaj przez tydzień
On-Line: 21
LDrużynaP
1.Makowianka Makw Mazowiecki36
2.Nadnarwianka Pu?tusk35
3.Ostrovia Ostrw Mazowiecka32
4.Kryszta? Glinojeck32
5.?bik Nasielsk31
[więcej...]
LpZawodnikGole
1.Ska?a Daniel8
2.Grabowski Adam4
3.Bors ?ukasz2
4.Jab?o?ski Marcin1
-W?tkowski Marcin1
-Piotrak Artur1
-Ciuba Robert1
Wrzesień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Copyright ® 2006-2019 by Mazowsze Jednorożec
www.000webhost.com